Tekort aan hbo-juristen?

Nieuws | de redactie
31 maart 2008 | Justitiële instellingen zoeken samenwerking met hogescholen. Reden: over enkele jaren dreigt er een tekort te ontstaan aan hbo-juristen. Zo heeft de School of Law van INHOLLAND Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Rechtbank Rotterdam. En Avans Hogeschool gaat samen met justitiële instellingen in de regio personeel opleiden en werven. De verwachtingen van hbo-juristen zijn groot. Zo zei minster Hirsch Ballin onlangs op ScienceGuide dat hij togaberoepen toegankelijk wil maken voor hbo-juristen.

Doel van de overeenkomst tussen de Rechtbank Rotterdam en hogeschool INHOLLAND is de opleiding hbo-rechten beter te laten aansluiten op de behoeften van de rechtbank en de rechtenstudenten in een vroeg stadium te laten kennismaken met de rechtspraktijk.

Door de juridisering van de samenleving zijn er steeds meer juristen nodig. De rechtbank Rotterdam verwacht over een aantal jaren een tekort aan juristen voor een aantal functies. De praktijkopleiding van de School of Law kan mede in deze behoefte voorzien. Hbo-ers kunnen door stageplekken bij de rechtbank inschatten of de rechtbank een interessante toekomstige werkgever is. De rechtbank kan door deze stages toekomstige high potentials in een vroeg stadium spotten. De samenwerkingsovereenkomst behelst verder onder meer afstudeeropdrachten, docentenstages en oefenrechtbanken.

Avans Hogeschool gaat samenwerken met JJI Den Hey-Acker, Novadic-Kentron, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Avans Hogeschool in het opleiden en werven van nieuw personeel. Instellingen binnen de justitieketen in Brabant willen beter voorzien in de groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel. Binnen het werkveld bestaan vele moeilijk vervulbare vacatures en dit aantal neemt op korte en middellange termijn nog toe. Reden voor de instellingen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en met elkaar te gaan samenwerken.  

Instellingen binnen de justitieketen hebben behoefte aan medewerkers met een Hbo- diploma MWD of SPH en met specifieke kennis en vaardigheden voor het werken in een gedwongen kader. Hieronder wordt zowel het strafrechtelijke als het civielrechtelijke domein verstaan.  Een vroegtijdige voorbereiding en training van studenten is gewenst om succesvol te zijn in de diverse functies binnen de justitieketen. Avans Hogeschool, Academie voor Sociale Studies heeft in haar deeltijdopleidingen (in Breda en in
‘s-Hertogenbosch) ruime ervaring met competentiegericht onderwijs. De specifieke bekwaamheden die nodig zijn voor het werken in een gedwongen kader en de grote behoefte aan nieuw personeel op Hbo-niveau rechtvaardigen dan ook de intensievere samenwerking met een aantal instellingen binnen de justitieketen die allereerst is gericht op het werven en opleiden van nieuw personeel.

De samenwerking leidt ertoe dat het curriculum van de deeltijdopleiding beter wordt afgestemd op de specifieke eisen die het werkveld stelt aan hun medewerkers. Zo behoort het keuzevak criminologie tot het nieuwe programma. De hogeschool zorgt er bovendien voor dat de student in een vroeg stadium nauwlettend wordt gevolgd en begeleid in de ontwikkeling naar functies in justitiële instellingen. Door studenten de mogelijkheid te bieden om al tijdens de opleiding werkzaam te zijn in de instellingen krijgen zij de kans om in een vroeg stadium als aspirant-medewerkers ervaring op te doen en kennis te maken met het werk binnen de justitieketen. Daarnaast wordt in samenwerking met de lectoraten die zijn verenigd in het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool, gewerkt aan het delen van kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis op het terrein van werken in een gedwongen kader.

Binnenkort starten de vier genoemde instellingen uit de justitieketen en Avans gezamenlijk een wervingscampagne voor 40 aspirant- medewerkers. Deze nieuwe medewerkers gaan na de zomer op de werkvloer aan de slag bij de instellingen en schuiven vanaf komend schooljaar voor één dag in week in de schoolbanken bij Avans om daar de deeltijdopleiding Social Work te gaan volgen. Voor Novadic- Kentron, Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming en Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker is het uniek om mensen die nog geen diploma hebben als aspirant- medewerkers mee te laten werken. Het EVC-centrum van Avans gaat wel vooraf gedegen na welke eerder verworven competenties de kandidaten hebben om een zo adequaat mogelijk scholingsaanbod te kunnen doen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK