Terrorisme raakt heel de samenleving

Nieuws | de redactie
12 maart 2008 | Van een terroristische aanslag zijn niet alleen de doden en gewonden en hun naasten het slachtoffer. Ook de leden van samenleving die het doelwit was worden zeer 'geraakt'. Europese overheden moeten maatregelen treffen om ook hen recht te doen. Dat zeggen onderzoekers van de UvT en de KU Leuven en stellen nieuwe Europese richtlijnen voor hulp aan slachtoffers van terrorisme voor.

De ervaringen van slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten en later die in Londen en Madrid, hebben duidelijk gemaakt dat slachtoffers niet op vanzelfsprekende wijze hun recht kunnen halen. De bestaande richtlijnen houden geen rekening met de specifieke context van terrorisme en de verschillende effecten op slachtoffers en nabestaanden, maar ook op het brede publiek.

Volgens de onderzoekers is het van groot belang te erkennen dat slachtoffers van een terroristische aanslag een grote groep vertegenwoordigen. Een aanzienlijk groep mensen die in de Verenigde Staten de aanslagen van 9/11 op de televisie hadden gezien, vertoonde bijvoorbeeld symptomen van posttraumatische stress. Woede van deze ‘tertiaire’ slachtoffers kan zich ook vertalen in vergeldingsacties. De overheid moet daarmee rekening houden door bijvoorbeeld geen ondoordachte meldingen van terreurdreiging te doen. Daarnaast zouden de media zich ervan bewust moeten zijn dat aandacht voor slachtoffers overweldigend en belastend kan zijn voor velen.

Verder zou de (straf)rechtspleging beter moeten worden voorbereid op een grootschalige terroristische aanslag. De huidige voorzieningen voor onder andere strafrechtelijke slachtofferzorg en compensatie zijn niet berekend op grote groepen slachtoffers, die bovendien vaak internationaal zijn samengesteld, aldus de onderzoekers. Veel verzekeringen sluiten terrorisme expliciet uit.

De aanbevelingen van de onderzoekers vullen een hiaat op in de huidige Europese wetgeving. Ze zijn vastgelegd in een Verklaring voor hulp aan slachtoffers van terrorisme. De verklaring is bediscussieerd en opgesteld tijdens het congres Standards for Victims of Terrorism op 10 en 11 maart aan de Universiteit van Tilburg. Vertegenwoordigers van onder meer Verenigde Naties, de Raad van Europa, OVSE en Victim Support Europe hebben hun visie op de verklaring gegeven. Vice-voorzitter Franco Frattini van de Europese Commissie woonde de presentatie bij, die plaatsvond op de vierde Europese Dag voor Slachtoffers van Terrorisme. De Europese Unie zal uiteindelijk bepalen of ze deze aanbevelingen voor besluitvorming voorlegt.

.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK