Verbraak: ‘Meer trots op kennisrol hbo’

Nieuws | de redactie
21 maart 2008 | Hogescholen doen nog te weinig aan het stimuleren van publicaties door de eigen medewerkers, zowel lectoren, docenten als onderzoekers. Fontys-voorman Norbert Verbraak vertelt waarom hij via enkele online middelen en een eigen catalogus van publicaties van zijn hogeschool hier verandering in wil brengen. Fontys gaat hierin ook met ScienceGuide samenwerken op verschillende inhoudelijke zwaartepunten.

‘Het is bijna zo voorspelbaar als het vallen van de bladeren of het korter worden van de dagen: zo ergens in de late winter worden onze postbussen overvallen door catalogi van wetenschappelijke en educatieve uitgevers. Die willen immers graag dat we recente publicaties voor de zomer evalueren op bruikbaarheid voor het onderwijs om ze daarna op de boekenlijst voor het volgende studiejaar te plaatsen.

Wat ons daarbij opvalt, is telkens toch met enige schaamte te moeten vaststellen bij de auteurs Fontys medewerkers te herkennen wier producten in die catalogi staan. Geen schaamte omdat zij daar een welverdiende plaats krijgen, maar schaamte dat we zelf niet ook met die informatie naar buiten treden. We zijn in het hbo wel hard bezig met groeien naar volwaardige kennisinstellingen. Waarom gaan we daar niet trots mee om: de resultaten als onze eigen producten te (h)erkennen en zichtbaar te maken.

Daarom zijn we enkele jaren geleden gestart met de Fontys Publicatiedatabank, gekoppeld aan de bereikbaarheidsgegevens van onze medewerkers. Van onze collega’s presenteren we nu dus niet alleen contactgegevens, maar is ook direct een overzicht te krijgen van hun publicaties. Zo (h)erkennen we onze eigen producten, in aanvulling op de reclame die uitgevers er voor maken.

Als hogeschool zijn er twee aspecten die we aan publiceren belangrijk vinden. Enerzijds stellen we graag zoveel mogelijk van onze publicaties digitaal beschikbaar, gratis. Dat is ook goed voor verspreiding van kennis en geeft de samenleving zicht op de kwaliteit van wat wij met de budgetten voor toepassingsgericht onderzoek doen.

Het tweede aspect waar we belang aan hechten, is dat publiceren maar één van de manieren van kennisverspreiding is. Daarom staat in onze catalogus steeds het mailadres van de Fontys-auteurs vermeld. Dat maakt het makkelijker om met hen contact op te nemen, en de publicatie niet het eindpunt van een kennisproces te laten zijn, maar een beginpunt van een vruchtbare samenwerking tussen hogeschool en werkveld.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK