Vlaams HO krijgt nieuwe bekostiging

Nieuws | de redactie
19 maart 2008 | Het Vlaams parlement heeft de uitwerking van een nieuwe HO-bekostiging aanvaard. De financiering wordt onder meer afhankelijk van het aantal geslaagde studenten via een directe outputfinanciering en van de inspanningen die universiteiten en hogescholen leveren voor de emancipatie van achtergestelde groepen. Minister Frank Vandenbroucke wil daarmee "een tweede democratiseringsgolf" realiseren. Lees zijn vraaggesprek met ScienceGuide over zijn visie op bekostiging, governance en stelselhervorming in het HO hier.  

In de nieuwe financiering zal ook rekening gehouden worden met het wetenschappelijk onderzoek aan de verschillende instellingen. De geesteswetenschappen vreesden dat zij te weinig middelen zouden krijgen op basis van hun onderzoeksresultaten, omdat het aantal publicaties daarin een belangrijke rol speelt. Er werd daarom afgesproken om tegen 2011 een Vlaams academisch bibliografisch bestand op te richten. Dat moet ervoor zorgen dat publicaties van de geesteswetenschappen makkelijker te vinden zijn. In afwachting wordt 1 miljoen euro extra vrijgemaakt voor onderzoek in de geesteswetenschappen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK