Allochtone hoogopgeleiden in opmars

Nieuws | de redactie
14 april 2008 | Vorig jaar waren er in ons land voor het eerst bijna evenveel hoogopgeleide als laagopgeleide Nederlanders. Het aandeel hoogopgeleiden onder Turken en Marokkanen is het sterkst gestegen onder de allochtone burgers, een verdubbeling van 5 procent in 2001 tot 9 procent in 2007. Het aandeel hoogopgeleiden is in de groep 25-34-jarigen het sterkst gestegen en deze is tevens de hoogst opgeleide generatie.

In 2007 had ruim een derde van de Nederlanders in deze leeftijdsgroep een opleiding afgerond op minimaal hbo- niveau. In de afgelopen jaren telde Nederland altijd meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden. In 2007 waren deze groepen voor het eerst in evenwicht. Toen was 29  procent van de Nederlandse bevolking die geen onderwijs meer volgt, laag opgeleid en 28 procent hoog opgeleid. De middelbaaropgeleiden blijven echter de grootste groep. In 2007 hadden meer dan vier op de tien personen een opleiding op dit niveau.

Onder Antillianen, Arubanen en Surinamers is het aandeel hoogopgeleiden minder hard gestegen, omdat in deze groep dat aandeel al hoog was in vergelijking met de Turken en Marokkanen. Voor allebei de groepen geldt echter dat het aandeel hoogopgeleiden een stuk lager ligt dan onder autochtonen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK