Balkenende wil stapelen

Nieuws | de redactie
25 april 2008 | Premier Balkenende wil het stapelen van studies bevorderen in plaats van tegengaan. Zeker de doorstroom vmbo-mbo-hbo acht hij van grote betekenis voor de kenniseconomie en de emancipatie van allochtone jongeren. Bij het HBO-jaarcongres wees de premier erop dat de hogescholen veel meer dan de universiteiten erin slagen jongeren naar hoog niveau op te leiden die uit gezinnen komen waar zij de eersten zijn die gaan studeren. Tegen deze achtergrond wees hij de hardnekkige neiging van de hand om stapeling van studies als 'oneigenlijke' en inefficiënte leerwegen te bestempelen.Balkenende noemde de kennisfactor die het hbo voor de economie en civil society in de regio speelt nog onderbelicht. Slechts 1 op de 5 MKB-ondernemingen werkt aan innovatieve, kennisvernieuwende producten of diensten. “Dat is ook in internationaal opzicht gezien niet hoog”. Het MKB zou dan ook veel sterker moeten inspelen op de samenwerking in de regio met lectoraten en de hogescholen die deze opzetten.

Tegen ScienceGuide beaamde de premier dat ook de overheden zelf die kennisfactor nog meer zouden kunnen ontdekken en benutten. Hij zag dit op mbo-niveau regelmatig gebeuren, waarbij gemeenten, bedrijven, kenniskringen en afstudeerprojecten uit het hbo daarom in bijvoorbeeld de ‘krachtwijken’ actief betrokken zouden kunnen worden, was een gedachte die hen zeer aansprak. Juist vanwege het praktijkgerichte accent van het hbo-onderzoek en het opleidingsaanbod zag hij de potentie van die rol beslist zitten. Het voorbeeld rond het Pact op Zuid in Rotterdam gaf dat ook aan.

Balkenende wees er in zijn rede op dat het hbo er vaak minder in slaagt voor het voet licht te komen in het maatschappelijke debat dan de universiteiten of het voortgezet onderwijs. Hij vroeg zich wat raillerend af of Doekle Terpstra niet een vaker ‘Ik ben verbijsterd!’ zou moeten roepen.

Hij kon zich ‘als premier’ goed herinneren dat Terpstra daar heel bedreven in was. Die verwijzing naar diens recensies van Balkenende’s functioneren in zijn positie als CNV- voorzitter werd als meer dan alleen amusant genoteerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK