CDA: ‘Vertrouwen moet terug in onderwijs’

Nieuws | de redactie
21 april 2008 | Het CDA kijkt met gemengde gevoelens terug op het debat over het rapport-Dijsselbloem. HO-specialist Jan Jacob van Dijk stelde kritische vragen over enkele van de kernaspecten van het rapport, met name waar het de concrete definitie van het kwaliteitsbegrip betreft. “Met betrekking tot de kwaliteit van onderwijs vraag ik mij wel eens af: wat is nou eigenlijk kwaliteit? Dat strekt toch verder dan enkel kennisoverdracht op het gebied van rekenen en taal?

Ook persoonlijke ontplooiing, culturele ontwikkeling, gezond en veilig gedrag, burgerschapszin, normen en waarden zijn bij onderwijs van belang. Het rapport is daar niet helder over.”

Daarbij wijst hij er op, dat een fundamenteel vraagstuk in het onderwijs het verlies aan vertrouwen van de verschillende actoren in elkaar, en wellicht dus ook in zichzelf, is: “Het lijkt erop dat een belangrijk probleem binnen het onderwijs het gebrek aan vertrouwen is. Voortgezet onderwijs moet er bijvoorbeeld op kunnen vertrouwen dat het basisonderwijs bepaalde kwaliteiten aflevert. Maar ook vertrouwen binnen de verscheidene betrokken partijen van het onderwijs.”

Dit raakt volgens Van Dijk ook de verantwoordelijken voor de politiek en het onderwijsbeleid: “Delen van de politiek hebben geen vertrouwen in het management, de bevoegde gezagsorganen of de toezichthouders. Het is zaak dat dat vertrouwen weer terugkomt in het onderwijs. Er moet weer vertrouwen komen in professionals en management, en de band met de stakeholders moet worden verbeterd.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK