Eerste stappen naar borging hbo-onderzoek

Nieuws | de redactie
23 april 2008 | Het hbo gaat de kwaliteitszorg voor zijn onderzoek in de periode 2009-2015 stapsgewijs optuigen. Gedurende deze jaren zal elke hogeschool elke onderzoekseenheid minimaal één keer laten evalueren en elke instelling minimaal één maal door een nieuw in te richten validatiecommissie worden geëvalueerd en gevalideerd. Men begint daarmee eerst nog ‘zacht’, omdat er nog weinig of geen ervaring is opgebouwd met dit soort valideringen.

Maar “het karakter van de evaluatie zal veranderen van aanvankelijk ontwikkelingsgericht in 2009 naar een evenwicht tussen verantwoorden en verbeteren in 2015,” heeft de algemene vergadering van de HBO-raad besloten.

Om dit zorgvuldig voor te bereiden zullen gedurende dit jaar een projectorganisatie, een stuurgroep en twee klankbordgroepen de verdere uitwerking op zich nemen. Dit moet leiden tot een groslijst van mogelijke leden voor de validatiecommissie. “De positionering, de organisatie en de ondersteuning van de commissie worden nader uitgewerkt,” zo is besloten. “Het kader wordt verder geconcretiseerd naar procedures, aanwijzingen en criteria. Ook voor de monitoring worden concrete procedures en een database ontwikkeld. De contacten met hogescholen worden geformaliseerd. Er wordt een draaiboek gemaakt voor fasegewijze invoering in verband met de verschillende ontwikkelingsfasen van de kwaliteitszorgsystemen van instellingen.” Voor de hogescholen gaat de HBO-raad een model opstellen met “een eerste opzet voor een kwaliteitszorgkader en een handreiking aan hogescholen bij het (door) ontwikkelen van de kwaliteitszorgsystemen” binnen de hogeschool.

In het voorjaar van 2009 zouden de eerste audits plaats moeten gaan vinden. De hogescholen hadden zich al eerder verplicht aan OCW om een per 1 januari 2009 een landelijk kwaliteitszorgstelsel voor onderzoek operationeel te hebben. De gekozen opzet en aanpak is mede ingegeven door de wens van de HBO-raad dat hij zelf het initiatief nemen en houden kan bij de benoeming van de validatiecommissie en OCW geen reden zou zien om hier actief te worden en het initiatief aan zich te trekken.

Enkele andere reflecties op dit thema leest u hier:

– Prof. Maarten IJzerman (UT) spoort het hbo aan tot een bredere onderzoeksvisie: hogescholen doen toch praktijkgericht onderzoek, universiteiten fundamenteel? Is die tweedeling houdbaar? “Nee”, zegt hij en daagt daarmee ook de eerdere analyse van de AWT uit op de pagina Onderzoek.

– Lector Daan Andriessen (InHolland) wil bedrijven goed adviseren, maar tegelijkertijd nieuwe kennis genereren en vertelt welke spanningen dat oplevert. “Maar al te vaak gebeurt het dat studenten voor hun afstuderen naar een bedrijf gaan om een concreet probleem op te lossen. Dat is consultancy, maar niet de ontwikkeling van nieuwe kennis.” Lees meer op de pagina Lectoren .

– Het lijkt wel of consultants gemakkelijker te motiveren zijn om deel te nemen aan een community of practice binnen een kennisorganisatie, zoals een hogeschool, dan docenten. Hoe dat komt, onderzoekt Don Ropes in zijn promotieonderzoek. De achtergronden en analyse leest u op het kennispodium InHolland.

-In een onderzoekspilot zoeken HU, Fontys en Haagse HS de weg naar borging en benchmarks. De route en de obstakels leest u onder Wetenschap .


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK