‘Effect taaltoets pabo onacceptabel’

Nieuws | de redactie
11 april 2008 | Pabostudenten bij de Hogeschool Rotterdam krijgen twee jaar de tijd om te slagen voor de taal- en rekentoets. Dat doet de hogeschool niet zo maar, zo blijkt uit de visie van het college op deze materie. 'Wij vinden de maatschappelijke gevolgen van de invoering van de taaltoets onacceptabel', stelt Gerard van Drielen, lid van de het CvB. Het uitvalpercentage van de allochtone pabo-studenten van de Hogeschool Rotterdam ligt ruim twaalf procent boven het landelijke gemiddelde van veertig procent. Zou de uitkomst van de taaltoets meetellen, moeten nog meer studenten in het eerste jaar uitvallen.

‘Er zijn drie belangrijke gegevens: er is een lerarentekort, er staan te weinig allochtonen voor de klas en de meerderheid van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in Rotterdam, 65 procent, is van allochtone afkomst. Ook daarom is het van belang dat er voldoende allochtone paboërs afstuderen,’ zo stelt Van Drielen.

De pabo-studenten krijgen daarom een extra jaar om hun taal- en rekentoets te halen. Dit geeft de gelegenheid voor het volgen van bijspijkerprogramma’s. Op deze manier blijven de kwaliteitseisen gehandhaafd, alleen het moment van beoordeling ligt later in het curriculum. Eerder deze week zijn er Kamervragen gesteld naar aanleiding van de rekentoets. Minister Plasterk stelt dat de rekentoets misschien niet optimaal werkt, maar hij ziet geen reden om in te grijpen. ‘Het merendeel van de studenten blijkt, gezien de resultaten van de toets, geen problem te hebben met de toetsmethode,’ aldus Plasterk. Volgens hem kunnen de problemen dus nooit al te ernstig zijn.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK