Havo-examen en hbo-propedeuse ineen

Nieuws | de redactie
14 april 2008 | Iedere leerling van HAVO of MBO-niveau 4 kan vanaf 2009 in Hoogeveen beginnen met een HBO-opleiding. Niet pas na het eindexamen maar al tijdens de opleiding. In deze Schakelpropedeuse werken Roelof van Echten College, Stenden hogeschool (voorheen Hogeschool Drenthe) en het Alfa-college samen. Voortraject van de Schakelpropedeuse is ook het in elkaar schuiven van het VMBO en het MBO.

Een deel van de opleiding vindt plaats in het bedrijfsleven en daarbij spelen Drentse recreatiebedrijven een belangrijke rol. Veel leerlingen van HAVO en MBO-4 willen verder studeren. Ondanks keuzebegeleiding op school weten eindexamenkandidaten vaak nog niet welke vervolgstudie ze moeten kiezen. Dat leidt later tot hoge uitval en switchgedrag.

In de Schakelpropedeuse wordt uitgegaan van een ander concept, waardoor leerlingen hun keus nog even kunnen uitstellen. De schakelpropedeuse begint breed en pas in de loop van de propedeuse wordt toegewerkt naar een beroepsopleiding. Zij worden daarbij geholpen door in het eerste deel van hun opleiding met allerlei beroepen in aanraking te komen in de Drentse recreatiebedrijven. De geheel vernieuwde loopbaanbegeleiding die door de drie scholen gezamenlijk wordt uitgevoerd maakt het áf.

Nieuw Concept
Wat de drie onderwijsinstellingen in Hoogeveen willen, lijkt op de brede bachelors in Amerika. Zij gaan ervoor om minimaal tien opleidingen op deze zandloperachtige manier aan te bieden. Leerlingen doen aan het eind van de propedeusefase een normaal propedeuse-examen en krijgen een regulier propedeusegetuigschrift. Leerlingen hebben met het propedeusegetuigschrift alle rechten die een propedeuse normaal ook oplevert. Opleidingen van verschillend niveau worden in elkaar geschoven. Dat levert studietijdverkorting op. Kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs wordt verbeterd door de nauwe samenwerking.

Verschilllende leerroutes
Met de Schakelpropedeuse hebben de initiatiefnemers nu meer mogelijkheden in huis voor hun leerlingen. HAVO-leerlingen kunnen in vijf jaar niet alleen hun HAVO-diploma halen, maar ook een propedeuse. MBO-4 opleidingen van drie of vier jaar leveren niet alleen een beroepsgericht diploma op, maar mogelijk ook al een volwaardige propedeuse. Leerlingen  die dit niet redden kunnen daarna nog in een veilige omgeving aan hun propedeuse werken. Leerlingen van de theoretische leerlijn (VMBO) kunnen nu met één jaar tijdwinst een HBO-diploma halen, waardoor een volwaardige route ontstaat naast de route MAVO-HAVO-HBO. Hiermee wordt de aansluiting tussen het VMBO-MBO-HBO verbeterd. 

Recreatiebedrijven
De Recronbedrijven in Drenthe zijn volop betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering. Natuurlijk willen zij in hun sector graag goed opgeleide mensen. Maar niet alle opgeleiden zullen in de recreatiesector terechtkomen. Opleidingen in economie, dienstverlening, management en techniek zullen onder de vlag van de Schakelpropedeuse worden aangeboden. Al deze beroepen komen immers voor in hun bedrijven. De inzet van leerlingen en hun studenten leidt niet alleen tot meer stagiairs. Leerlingen en studenten zullen worden ingezet op projecten die de recreatiesector in Drenthe ondersteunen. Dit wordt geregeld in het recreatiesteunpunt dat door de Kamer van Koophandel wordt gesubsidieerd.

Naast een investering van gezamenlijk bijna anderhalf miljoen van bedrijven en scholen, heeft het Platform Beroepsonderwijs een miljoen euro subsidie toegezegd. Op 14 april 2008 wordt dit plan op feestelijke wijze gepresenteerd in Hoogeveen.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK