HO-kenner nieuwe PvdA-cheffin

Nieuws | de redactie
22 april 2008 |
Het hoger onderwijsbeleid levert opnieuw de fractievoorzitter van de PvdA. Mariëtte Hamer was de voorganger op die portefeuille van Jacques Tichelaar en volgt hem nu op. Hamer begon haar HO-loopbaan al vroeg: zij was de eerste voorzitter van de LSVb. Op het jubileum van de studentenvakbond op 17 mei a.s. zal zij daarom nog één keer bij hen de voorzittershamer hanteren. Haar meest bekende optreden als woordvoerder-HO was wel tijdens de zogeheten ‘hbo-fraude’.

Zij was tegen minister Hermans destijds zeker zo hardnekkig, als zij het voorbije jaar tegen, bijvoorbeeld, minister Donner was. Het zorgde ervoor dat zij in 2002 in de ScienceGuide top 10 prijkte. Dat zij het hbo en het hbo-beleid op haar duimpje kende en kent, is niet zo vreemd.  Hamer was eind jaren ’90 hoofd van de afdeling “strategisch beleid en beleidsverkenningen” van de directie Hoger Beroepsonderwijs van OCW en trok daar onder meer de projecten voor de vernieuwing van de lerarenopleidingen en voor de doorstroom mbo-hbo.

Uit de periode van de ‘hbo-fraude’ heeft Hamer een -ook in Den Haag niet in brede kring bekende- band overgehouden met een van de CDA-ministers in het huidige kabinet: Camiel Eurlings. Hij vanuit de oppositie, zij vanuit de paarse coalitie, maakten zij samen –informeel meestal goed onderling afgestemd- als HO-woordvoerders het leven van Loek Hermans zwaar. Voor de huidige coalitie kon het wederzijds respect, dat zij destijds voor elkaars politiek talent en elkaars vasthoudendheid hebben gekregen, wel eens een van de geheimen achter het overleven en welslagen ervan kunnen worden.

Dat haar onderwijshart ook nog klopt terwijl zij met Donner in de clinch ligt, blijkt uit haar meest recente weblog-bijdrage. Tevens laat die zien, dat zij ook niet terugschrikt voor het aanpakken van Rita Verdonk op de feiten, waarover deze oud-minister liever niet praat: “Het lijkt me ook een goed idee dat er in het Voorjaarsoverleg wordt gesproken over inburgering. Naast ouderen en vrouwen ligt het grootste arbeidspotentieel bij de nieuwe Nederlanders. Een eerste voorwaarde voor meedoen: het spreken van Nederlands. Helaas is het resultaat van (bijna) vier jaar Verdonk dat het aantal cursisten voor taalcursussen drastisch is gedaald, dat docenten die we hiervoor hadden klaargestoomd gedwongen moesten worden ontslagen, taalinstituten financieel ten onder gaan. Niet echt  iets om Trots op te zijn. Me dunkt dat sociale partners en overheid ook hier de handen ineen kunnen slaan om deze mensen dat extra duwtje de goede kant op te geven.”  

Voor het LSVb-jubileum zal Hamer met de huidige LSVb- voorzitter, Lisa Westerveld, binnenkort een dubbelinterview geven aan ScienceGuide over hoe het is en was om zo’n kritische en eigenwijze vakbond te moeten voorzitten. Ongetwijfeld zal ook daaruit wel blijken hoe de nieuwe fractievoorzitter de kneepjes van het politieke vak daar al heeft geleerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK