HO-starter heeft wind mee

Nieuws | de redactie
7 april 2008 | Het vast inkomen van HO-starters is de voorbije twee jaar met meer dan tien procent gestegen. In 2006 en  2007 steeg het inkomen van hoger opgeleide starters van € 28.785 naar € 31.710, terwijl in 2004-05 startsalarsissen juist iets waren gedaald. Deze ontwikkeling hangt sterk samen met de afnemende werkeloosheid. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse Hay Group Salaris Update. Volgens recente voorspellingen van  het CPB zal de spanning op de arbeidsmarkt alleen maar toenemen, aangezien het werkeloosheidspeil dit jaar op vier procent uitkomt.

Om de spanning op de arbeidsmarkt te verlichten streeft de overheid er  naar de arbeidsparticipatie te verhogen, naar tachtig procent in 2016. In 2006 was die 64,5 procent. Dit betekent dat er 170 duizend mensen per jaar extra aan het werk moeten. “Dit gaat de regering nooit redden als  werkgevers in dezelfde vijver blijven vissen,” licht Bart Godthelp, manager Operations bij Hay Group toe. “Bedrijven richten zich nog teveel  op jonge, hoogopgeleide autochtone mannen, terwijl het potentieel onder vrouwen, ouderen en allochtonen deels onbenut blijft.”

In 2008 zullen de starterssalarissen naar verwachting verder stijgen. Deze trend zal ook volgend jaar doorzetten, niet alleen  voor starters. Hay Group verwacht dat met de toenemende vergrijzing het starterssalaris nog meer op scherp wordt gesteld. “Starters kunnen steeds vaker kiezen tussen vergelijkbare werkgevers. De hoogte van het salaris speelt hierdoor een steeds belangrijkere rol bij het aantrekken van de juiste starters.”

De Nederlandse economie zal in 2008 en 2009 een afname in groei laten zien. “De werkeloosheid kan hierdoor de komende jaren wel iets toenemen, maar daarmee zal de spanning op de arbeidsmarkt nog niet afnemen. Het blijft voorlopig een gunstig moment voor hoogopgeleide starters om de arbeidsmarkt op te komen.”

Driekwart van de werkgevers die meededen aan het onderzoek, geeft aan dat de schaarste over de gehele linie (niet alleen voor starters) verder is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Hun meest gebruikte maatregelen zijn:
1.   Meer tijd en geld investeren in werving (53%)
2.    Inhuren van extern personeel (48%)
3.   Efficiënter inrichten van interne werkprocessen (44%)
4.   Aanbieden van extra opleidingsmogelijkheden (42%)
5.   Toekennen van een aanbrengpremie (40%)
6.   Hoger indelen in de salarisschaal (37%)

“De opleidingsbudgetten worden steeds hoger en we zien ook een toenemende trend in het inzetten hiervan,” aldus Godthelp. ”Werknemers geven al langere tijd aan dat ze zich willen blijven ontwikkelen. Gelukkig  luisteren werkgevers hier steeds meer naar, en in het bijzonder naar starters. Organisaties die hier niet op inspelen lopen een groot risico de kans om het aantrekken en behouden van starters te missen.”

Daarnaast maken de ondernemingen uit het onderzoek steeds vaker een uitzondering op het beloningsbeleid. Dat wordt dan niet over de hele linie gedaan, maar voor een beperkt aantal functies. Godthelp: ”Het is verstandig om waar mogelijk lange termijn oplossingen in te zetten voor het behouden of aantrekken van mensen, waar beloning een onderdeel van uitmaakt.”

Finance & Accounting vacatures worden net als vorig jaar het moeilijkst vervuld: 46 procent van de aan de survey deelnemende bedrijven spreekt van schaarste. Daarnaast is er vooral sprake van personeelsschaarste in ICT (31%) en in engineering (29%) functies.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK