Hogeschool doet mee tegen regeldruk

Nieuws | de redactie
4 april 2008 | Avans Hogeschool, de gemeente Breda en de regionale werkgevers hebben een regeldruk-barometer ontwikkeld om bij ondernemers de werkelijke bureaucratiebeleving te monitoren. Op deze manier verkrijgt Breda inzicht in het effect van inspanningen tot vermindering van regeldruk tot betere dienstverlening. Dit blijkt al vruchten af te werpen: de meerderheid van de ondernemers staat neutraal tegenover regeldruk en nog 15% van de ondervraagden ervaart vaak tegenstrijdigheid in regelgeving.

In het algemeen leggen ondernemers de relatie tussen regeldruk en gemeentelijke dienstverlening. Op dat laatste punt blijven zij kritisch: grootste ergernissen zijn het gebrek aan flexibiliteit en bereikbaarheid van ambtenaren. Positief is het bedrijfsleven over hun behulpzaamheid, deskundigheid en informatieverstrekking..

Voor de eerste editie (nulmeting) van de Regeldruk Barometer Breda werden onder meer circa 200 ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf geïnterviewd door studenten van Avans Hogeschool, Academie voor Algemeen en Financieel Management. Uit de resultaten blijkt, dat de regeldruk zwaarder weegt bij ondernemers met minder dan 10 personeelsleden, dan bij de wat grotere ondernemingen.

Vijf procent van de ondervraagden vindt de regeldruk veel te hoog; zo’n 25 procent noemt de druk nog te hoog. Tussen de 40 en 50% van de ondernemers staat neutraal tegenover regeldruk en 30% vindt de druk wel acceptabel. Minder dan 5% noemt de regeldruk onacceptabel. Meer dan de helft van de ondervraagden spreekt over tegenstrijdige regels; zo’n 10 tot 15% geeft aan dat daarvan vaak sprake is. Verder toont dit onderzoek aan dat de druk als het hoogst wordt ervaren door ondernemers in de horeca. Het meest ergeren ondernemers zich aan het voortdurend wijzigen van regels. Daarnaast missen zij afstemming tussen de verschillende (gemeentelijke) instanties en klagen zij over parkeerproblematiek.

Met deze barometerstand kan de gemeente begin volgend jaar, na een nieuwe enquête onder dezelfde ondernemers, toetsen of het nu ingezette beleid om tot meer geïntegreerde vergunningverlening te komen daadwerkelijk leidt tot betere ervaringen bij ondernemers.

De Regeldruk Barometer Breda loopt drie jaar. Bij het laatste onderzoek in 2010 moet blijken of Breda de doelstellingen -de regeldruk substantieel verminderen en de dienstverlening moderniseren- heeft gerealiseerd en landelijk een voorbeeldfunctie kan (blijven) vervullen. De gemeente en BZW hebben voor de uitvoering een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Avans Hogeschool. Met de hogeschool werkt de gemeente Breda eveneens samen in het onderzoeksprogramma van de Economische Barometer, waarbij ook Rabobank Breda betrokken is, zulks in het kader van de Bredase traditie om samen met marktpartijen en maatschappelijke organisaties resultaten van beleid te meten. Uit diverse onderzoeken blijkt een toenemende waardering van ondernemers voor het economisch klimaat in stad en regio en voor de inspanningen van de overheid om de randvoorwaarden te verbeteren.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK