Kohnstamm geprivatiseerd?

Nieuws | de redactie
28 april 2008 | Het contractonderzoek rond onderwijs en vorming aan het SCO-Kohnstamm Instituut wordt hoogstwaarschijnlijk overgeheveld naar de UvA Holding B.V. Onder contractonderzoekers van het SCO wordt gevreesd dat een dergelijke privatisering er toe leidt, dat hun werk steeds meer zal worden afgerekend op de mate waarin ze omzet weten te genereren.

‘Achtergrond bij het voorgenomen besluit is dat contractonderzoek niet thuis zou horen bij een research-universiteit als de UvA. Dat men zich uitsluitend wil toeleggen op fundamenteel onderzoek is een principiële keuze, maar die past niet bij de aard van het onderzoek dat wij verrichten. Het SCO doet onderzoek naar onderwijs, en bij dat soort onderzoek moet je aansluiting zoeken bij de praktijk,’ aldus een van hen in Folia. ‘Ik werk hier nu bijna dertig jaar. Wij hebben altijd een maatschappelijke functie gehad die aan moest sluiten bij de praktijk. Vanuit die gedachte is bijvoorbeeld ook de Cito-toets ontstaan. Iedereen heeft de mond vol van kennisvalorisatie en interdisciplinariteit. Dat is precies de basis waarop wij werken. Het is dus onbegrijpelijk dat wij zouden worden overgebracht naar de UvA Holding.’

De UvA Holding is in 1992 opgericht ‘ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van marktgerichte activiteiten’ en voert ‘commerciële activiteiten uit die niet tot de kerntaken van de universiteit behoren maar daarmee wel rechtstreeks verband houden’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK