Kwaliteit lerarenopleidingen omhoog

Nieuws | de redactie
15 april 2008 | De lerarenopleidingen in het wo hebben sinds 2005 de kwaliteit van hun opleidingen duidelijk verbeterd, vindt de inspectie. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt onderschrijft dit. VSNU en HBO-Raad hebben met OCW een beleidsagenda lerarenopleidingen met maatregelen voor een betere kwaliteit opgesteld. De inspectie is positief over wat de ULO’s de afgelopen jaren hebben verbeterd.

De toetsing, examinering en de interne kwaliteitszorg zijn verbeterd. De ULO’s werken meer met zogenaamde Elders Verworven Competenties (EVC’s) en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het vakinhoudelijke eindniveau dat studenten hebben aan het einde van hun lerarenopleiding. De Inspectie constateert dat de verbetermaatregelen snel en gemakkelijk hun weg naar de onderwijspraktijk hebben gevonden en roemt de goede samenwerking tussen de ULO’s.

Op deze basis willen de universiteiten de komende jaren meer academisch opgeleide docenten leveren, ook in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De ULO’s zullen samen met scholen zoeken naar arrangementen om jonge docenten voor het beroep te behouden en ze daarin verder te laten groeien. Ook ontwikkelen de ULO’s diverse meer flexibele opleidingstrajecten om het aantal eerstegraads bevoegde docenten te verhogen. “Over de kwaliteit van de leraren die wij afleveren, bestaat geen twijfel. De volgende stap is om de komende jaren meer academisch gevormde docenten voor de klas te krijgen,” concludeert VSNU-voorzitter Noorda in een reactie. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK