Melk, de academische motor

Nieuws | de redactie
17 april 2008 | De Partij voor de Dieren opent het offensief tegen de Universiteit Wageningen en daar gesponsorde hoogleraren. In vragen aan minister Plasterk wil men onder meer weten of deze het wenselijk acht “dat Wageningen Universiteit als enige Nederlandse Universiteit niet onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ressorteert?” Daarbij wordt gevraagd “deze uitzonderingspositie af te schaffen.”

De dierenpartij heeft het extra gemunt op hoogleraren uit bepaalde branches: “Acht u het wenselijk dat een directeur van een zuivelonderneming of slachterij een leerstoel bekleedt die wat betreft de wetenschappelijke opdracht direct te maken heeft met de commerciële onderneming waar deze directeur zijn grootste deel van de werkzame tijd doorbrengt? Zo ja, waarom en hoe voorkomt u belangenverstrengeling?”

Minister Plasterk moet daarbij in het bijzonder de zuivelkunde in de gaten houden, zo laten de vragen blijken: “Deelt u de mening dat men vraagtekens kan zetten bij de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de uitspraak van een hoogleraar zuivelkunde tijdens diens inaugurele rede dat in melk een groot aantal gezonde en onmisbare voedingsstoffen zitten en dat de dalende zuivelconsumptie de volksgezondheid schaadt? Zo ja, op welke wijze kunt u de eenzijdige focus van professor Hooijdonk op het vergroten van de zuivelconsumptie aanpakken?” En een leerstoel waar de jagersvereniging aan meebetaalt, hoort natuurlijk op de afschietlijst: “Hoe beoordeelt u het feit dat het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en het Faunafonds gezamenlijk een leerstoel ‘faunabeheer’ financieren en hoe kan de onafhankelijkheid van deze leerstoel gewaarborgd worden wanneer een belangenvereniging van hobbyjagers deze leerstoel goeddeels financiert?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK