Nieuw artikel

Nieuws | de redactie
1 april 2008 | De meeste hbo-docenten willen wel actief te zijn in internationalisering en zijn bereid les te geven in het Engels, zo blijkt uit onderzoek van Hanze-lector Maarten Regouin. Aan de Engelse taalbeheersing van docenten en hun kennis van de internationale context valt alleen nog best een en ander te verbeteren. Regouins lectoraat heeft een nulmeting naar docentcompetenties internationalisering uitgevoerd onder de 40 opleidingen van de Hanzehogeschool. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de internationalisering verder te professionaliseren.Uit het onderzoek blijkt onder meer het volgende:

–         75 % van de HG-docenten onderschrijft de mening dat internationalisering speerpunt van de Hanzehogeschool zou moeten zijn.

–         60 % heeft ooit in het Engels lesgegeven;

–         75 % wil een deel van zijn of haar activiteiten in het Engels verzorgen;

–         80 % wil in meerdere of mindere mate onderwijsactiviteiten voor internationale groepen verzorgen: slechts 20 % wil dit niet.

–         Deze positieve houding van de docenten vertaalt zich in de wens van het merendeel actief te willen zijn in de internationalisering.

–         De internationale opleidingen van de Hanzehogeschool scoren over het geheel genomen hoger dan de overige opleidingen

In het onderzoek is de ‘kennis van de Engelse taal’ geoperationaliseerd naar niveau C1 van de European Language Portfolio van de Raad van Europa. Volgens het onderzoek voldoet op dit moment 45 % van de ondervraagde HG-docenten aan dit criterium.

De kennis van de internationale context behoeft verbetering: de docenten zijn nog redelijk op de hoogte van de status van hun vakgebied, maar er is veel minder zicht op de status van de verschillende diploma’s, de onderwijsstructuur en de arbeidsmarktsituatie voor de afgestudeerden in het buitenland.

Het goed kunnen functioneren in een internationaliseringcontext vereist naast competenties op het gebied van de taligheid en de (werk-)ervaring ook specifieke competenties: culturele empathie, open-mindedness, sociaal initiatief, flexibiliteit, emotionele stabiliteit en self-efficacy  (mate van zelfvertrouwen).

50 tot 70 % van de docenten blijkt in dit onderzoek over de gevraagde competenties te beschikken. 60 % durft het aan om een hoorcollege in het engels te geven.

Algemeen gesproken ook hier dus een vrij positief beeld met opnieuw grote verschillen tussen de Schools.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK