Nieuw artikel (8)

Nieuws | de redactie
7 april 2008 |

Aan CvB-leden van de TU Delft en Universiteit Leiden, Rector Magnificus Jacob Fokkema (Delft) en voormalig Vice-Rector Ton van Haaften (Leiden), is gevraagd kandidaten voor de interviews aan te leveren. Uit hun voordracht is een keuze gemaakt die vooral te maken had met agendabeschikbaarheid. Geïnterviewd zijn:

Cees Dekker, hoogleraar moleculaire biofysica en universiteitshoogleraar (Technische Universiteit Delft)

Janneke Gerards, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht (Universiteit Leiden)

Arie Graafland, hoogleraar Architectuurtheorie (Technische Universiteit Delft)

Frans van der Helm, hoogleraar mens-machine systemen (Technische Universiteit Delft)

Catholijn Jonker, hoogleraar mens-machine-interactie (Technische Universiteit Delft)

Henk te Velde, hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis (Universiteit Leiden).

 

Alle gesprekspartners zijn wij erkentelijk voor de inspirerende en vaak hartverwarmende gesprekken die wij met hen hebben gevoerd.

Aletta Wubben, coach Aletta Wubben Mens- en Organisatieontwikkeling

Janpieter Boekestijn, communicatieadviseur TU Delft


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK