Nog beter doorstromen van hbo naar TU

Nieuws | de redactie
18 april 2008 | Studenten van zes hogescholen kunnen zich binnenkort binnen hun hbo-opleiding voorbereiden op een masteropleiding aan de TU Delft: HHS, INHOLLAND, Rotterdam,  Windesheim, HU en HvA. De hogescholen en de universiteit introduceren daarvoor schakelprogramma’s die als doorstroom-minors in het hbo-aanbod zijn opgenomen. In september gaan de eerste programma’s voor een groot aantal techniekopleidingen van start.

Afgestudeerden van het HBO hoeven voor een aantal masteropleidingen aan de TU Delft dan niet langer ná het behalen van hun Bachelor een schakelprogramma te volgen. De doorstroomminor maakt volledig deel uit van het HBO- programma en levert als minor studiepunten (30 EC) op die deel uitmaken van de HBO-opleiding. Bovendien biedt het succesvol afronden van de doorstroomminor de HBO-afgestudeerde gegarandeerd toegang tot de bijpassende masteropleiding(en).

Het programma van de minor is volledig afgestemd op het dichten van de lacunes in de kennis en vaardigheden van de individuele student uit het HBO. Voor deelname aan de minor worden de studenten geselecteerd. Deze selectie kan plaatsvinden met behulp van assessments. Studenten die deze niet halen, kunnen een op maat gemaakt remediëringsprogramma volgen voor ze met de minor beginnen.

Tijdens de minor wordt niet alleen kennis overgedragen, de studenten krijgen ook een beter beeld van het tempo, de moeilijkheidsgraad en het meer abstracte karakter van de masteropleiding aan de TU. “We  verwachten dat de selectie en voorbereiding van studenten die doorstromen verbetert, zodat er minder uitvallers zijn dan voorheen,” zegt Ellen Bos (TUD). “Daarnaast verwacht de TU Delft dat het aantal doorstromers vanuit de HBO-opleidingen zal toenemen. Dit past in het streven naar meer technisch opgeleide academici dat is vastgelegd in de Lissabon en Bologna verdragen.”

In de opstartfase zullen studenten nog vaak een groot deel van het programma aan de TU Delft doen. In de toekomst zal het onderwijs in de hogeschool en ook via internet aangeboden worden, zodanig dat de student onafhankelijk van zijn woonplaats de minor kan volgen. De doorstroomminoren kunnen vanaf het komende studiejaar (2008/2009) gevolgd worden door HBO-studenten met de volgende opleidingen (of gelijkwaardig): bouwkunde, industrieel ontwerpen, technische bedrijfskunde/commercieel ingenieur, technische informatica, elektrotechniek, scheikunde, maritieme techniek en werktuigbouwkunde. Vanaf september 2009 zullen ook voor de andere opleidingen ingedaalde minoren worden aangeboden.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK