Plasterk snapt ‘spanning en wrevel’

Nieuws | de redactie
8 april 2008 | Minister Plasterk “kan zich voorstellen dat er spanning en wrevel ontstaat bij instellingen bij discrepanties tussen het beloningsbeleid van bestuurders en van het personeel van instellingen.” Om daar iets aan te doen gaat hij op dit punt onder meer de positie van de medezeggenschap ten opzichte van CvB en RvT versterken.

Op basis van zijn wetsvoorstel voor de governance van het HO moet “het college van bestuur de medezeggenschapsraad, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft verschaffen. Toegevoegd wordt dat daaronder in ieder geval worden begrepen ten minste eenmaal per jaar gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de instelling werkzame personen, de leden van het college van bestuur en de raad van toezicht. Dit wetsvoorstel wordt komend najaar aan uw Kamer aangeboden,”  meldt hij op vragen van Jasper van Dijk (SP).

Wat betreft de actuele situatie bij bonussen in sommige hogescholen durft Plasterk nu niet verder te gaan dan: “De raad van toezicht draagt de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de bezoldiging en de criteria die daarbij worden gehanteerd. Dit laat onverlet dat de bezoldiging waaronder bonussen niet excessief en buitenproportioneel behoort te zijn. Ik kan mij voorstellen dat het onderwijsrendement één van de criteria zou kunnen zijn voor bonussen van bestuurders.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK