RU: nevenfuncties mogen niet openbaar

Nieuws | de redactie
17 april 2008 | Radboud-chef Roelof de Wijkerslooth waardeert de inzet van minister Plasterk en SP-Kamerlid Van Dijk om integere wetenschapsbeoefening veilig te stellen. Een openbaar register van financieringsbronnen van leerstoelen en van nevenfuncties van hoogleraren draagt daar aan alleen niet toe bij, meent hij. "De werknemers hebben een wettelijk verankerd recht op privacy."

Hij wijst er op dat de nevenfuncties van medewerkers geregistreerd zijn in verslagen van functioneringsgesprekken. De universiteit is niet vrij deze vrij te geven. Gegevens die zijn verkregen met instemming van betrokkenen voor het ene doel, mogen niet voor een ander doel gebruikt worden. “Hoever wil je trouwens gaan met zo’n register. Moeten daarin ook alle participaties in aandelen of belangen bij licenties worden vermeld?” vraagt hij zich bovendien af in Vox.

Volgens De Wijkerslooth is wetenschappelijke integriteit beter gewaarborgd met stevige collegiale toetsing en zorgvuldige functioneringsgesprekken. “In die gesprekken komt de mogelijke belangenverstrengeling aan bod.” Mocht de integriteit in het geding zijn, is er een rol voor de ethische commissie, die net als bij plagiaat de zaak onderzoekt en het college van bestuur adviseert over maatregelen. “De universiteit is daarin onverbiddelijk.”

Zijn vrees is het daarbij dat door een “zomaar op internet te zetten” van nevenfuncties het tegendeel bereikt wordt van transparantie. “De werkgever en collega’s gaan achteroverleunen en denken dat het op die manier is geregeld, waardoor de interne cultuur van sociale controle afkalft.” Die sociale controle noemt hij “de beste waarborg voor integer gedrag.”

Voor de bijzonder hoogleraren heeft Nijmegen een eigen aanpak. “Wat dit betreft hebben wij geen geheimen. De benoeming van de kandidaat gebeurt in Nijmegen door de universiteit zelf, evenals de formulering van de leeropdracht.” De leeropdrachten zijn op een goede manier verankerd in de universiteit, zonder dat de instelling die de leerstoel financiert er invloed op kan uitoefenen, meldt De Wijkerslooth. Om de openbaarmaking op dit specifieke punt te vergroten, zal de RU- site worden verbeterd: wie informatie zoekt, zal duidelijker onder ogen krijgen welke hoogleraar een bijzondere leeropdracht heeft, en welke instelling hem of haar financiert.

Overigens vertelt De Wijkerslooth er wel nog bij dat hij er weet van heeft dat in de meeste andere universiteiten de situatie niet zo helder en eenduidig zou zijn. De financierende instelling heeft daar een grotere vinger in de pap dan in zijn instelling.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK