Sirius passeert parlement

Nieuws | de redactie
21 april 2008 | Het Sirius-programma voor excellentie in het HO loopt in zijn beoordelingskader expliciet vooruit op controversiële wijzigingen in het wettelijk kader. Instellingen kunnen in hun voorstellen al aangeven hoe zij selectie aan de poort en verhoogd collegegeld willen gaan benutten: “De aanvrager kan aangeven of hij gebruik wil maken van ruimere wettelijke mogelijkheden met betrekking tot selectie van studenten en collegegeldverhoging, die de WHW nu nog niet biedt, maar waar een toekomstig experimenteerartikel mogelijk wel ruimte voor kan bieden.”

Aangezien een dergelijke wetswijziging nog lang geen realiteit is, gelet op de meerderheidsverhoudingen in de Kamer en de tegenstand tegen eerdere pogingen van Nijs en Rutte door met name het CDA, kan OCW feitelijk dergelijke plannen voor excellentie niet accorderen. Minister Plasterk wil echter in mei met een beleidsnotitie komen, waarin hij conclusies in die omstreden richting zou trekken naar aanleiding van de ‘Ruim baan voor talent ’experimenten.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder selectie en collegegeldverhoging zullen kunnen plaatsvinden in de Sirius-projecten worden bepaald op grond van de evaluatie van die. De aanvragers van Sirius-gelden die gebruik zouden willen maken van ruimere mogelijkheden moeten daartoe reeds nu de volgende beleidsstrategieën expliciteren:

• In geval van selectie: óf, en zo ja waarom, selectie aan de poort voor de desbetreffende opleiding de voorkeur heeft boven selectie na de poort; óf de opleiding een specifiek profiel heeft en zo ja wat de relatie is tussen de selectiecriteria en het specifieke profiel; wat de selectiecriteria zijn en of ze ook getoetst worden in het kader van het centraal schriftelijk;4

• In geval van collegegeldverhoging: wat de relatie is tussen de collegegeldverhoging en hetgeen extra aangeboden wordt door de opleiding.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK