‘Stank voor dank’

Nieuws | de redactie
22 april 2008 | ‘We hebben er genoeg van om steeds kritiek te krijgen’, zegt Fontys-bestuurder Jan Houben over de meest recente analyse van de inspectie over de lerarenopleidingen. ‘Met de vorige minister van OCW, Maria van der Hoeven, hebben wij afspraken gemaakt om het niveau te verbeteren. Wij hebben ons aan die afspraken gehouden.

De lerarenopleidingen hebben een kennisbasis opgesteld en we zijn reken- en taaltoetsen gaan afnemen.” Hij wijst er op dat die toetsen eigenlijk nodig zijn geworden, omdat het VO onvoldoende geëquipeerde studenten aflevert. “Die toetsen zouden op termijn niet meer nodig zijn omdat ook aan de kwaliteit van het voortgezet onderwijs gewerkt zou worden. Maar ondertussen moeten wij een hoop tijd en geld steken in de toetsen, waar we geen extra middelen voor krijgen. We krijgen stank voor dank.’

Het steekt Houben dat volgens het rapport van de Onderwijsinspectie de universitaire lerarenopledingen wel in orde zouden zijn. ‘Wij werken samen met de lerarenopleiding van de TU/e. Die is niets beter dan onze opleidingen. Maar zij hoeven maar voor één vak op te leiden, wij voor brede bevoegdheden.”

Er is volgens Houben nog een ander, markant verschil tussen de mogelijkheden die de universiteiten hebben om leraren op te leiden en die van het hbo: “De universitaire opleidingen krijgen voornamelijk een vwo-instroom en wij overwegend havisten. Behalve dat het niveau van het vwo hoger ligt, duurt dat ook een jaar langer,” zegt hij op fontysonline. Hierdoor hebben de ulo’s een duidelijk beter voorbereide instroom vanuit het VO dan die waar het hbo mee aan de slag moet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK