Studenten helpen werkdruk docenten verlagen

Nieuws | de redactie
14 april 2008 | Ondersteund door een computerprogramma zijn studenten prima in staat vragen aan docenten, die door hun medestudenten worden gesteld, te beantwoorden. De werkdruk van docenten kan zo aanzienlijk omlaag. Dat stelt Peter van Rosmalen in zijn OU-proefschrift. ‘Bovendien vinden studenten het leuk en zinvol werk. Het mes snijdt dus aan twee kanten!’

Aanzienlijke tijdbesparing
Tegenwoordig worden steeds vaker elektronische leeromgevingen ingezet in het onderwijs. Dat brengt met zich mee dat studenten ook steeds vaker met hun docent mailen, waardoor de werkdruk bij docenten toeneemt. Peter van Rosmalen onderzocht hoe docenten door de computer ondersteund kunnen worden bij het beantwoorden van inhoudelijke vragen van studenten en hoe ze daarmee tijd kunnen besparen. Een computerprogramma biedt uitkomst. De computer bepaalt met behulp van taaltechnologie het onderwerp van de vraag.

Uit de groep studenten die dit onderwerp bestudeerd heeft, kiest de computer een of twee studenten die ongeveer even ver in hun studie zijn als de vraagsteller. De computer let er daarbij ook op dat de vragen eerlijk verdeeld worden. De gekozen student krijgt automatisch de vraag toegestuurd en wordt uitgenodigd die te beantwoorden. Als ‘voorzet’ stuurt de computer ook een bijdrage mee: de drie meest gerelateerde tekstfragmenten uit de cursus. Door op deze manier studenten in te zetten wordt de taaklast van docenten aanzienlijk verlaagd.

Succesvol experiment
Van Rosmalen deed onderzoek onder twee door hem samengestelde onderzoeksgroepen. In de eerste groep werden studenten willekeurig verzocht de vragen te beantwoorden, in de tweede – experimentele – groep werden de studenten door de computer (via taaltechnologie) geselecteerd. ‘Onder de studenten uit de experimentele groep was de bereidheid om medestudenten te helpen aanzienlijk hoger. Ook de kwaliteit van de antwoorden was hoger, het aantal gegeven antwoorden was groter en de studenten gaven sneller antwoord’, aldus Van Rosmalen. Een belangrijke waarneming was dat studenten het beantwoorden van de vragen een goede investering van hun tijd vinden, met name omdat ze er zelf van leren. Docenten, tot slot, oordelen ook positief: meer dan 70% van de vragen werd zonder hun hulp opgelost.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK