Wetenschap op maat voor MKB

Nieuws | de redactie
7 april 2008 | Er komt één loket voor kennisvragen van bedrijven in Zuid-Holland: het Business to Science Portal Holland, een initiatief van de UL, LUMC, TUD en het Erasmus MC en TNO.  Het voor ons land heel nieuwe portal is vooral gericht op het MKB in Life Sciences en medische technologie. De kennisinstellingen van het Business to Science Portal gaan bedrijven in de regio individueel benaderen om hun specifieke behoefte aan nieuwe kennis te peilen. Op basis daarvan kan de kennis op maat worden ontwikkeld die nodig is voor innovatie.

Het Business to Science Portal Holland krijgt 1,5 miljoen euro uit de pot van ‘Pieken in de Delta’, de gebiedsgerichte economische agenda van Nederland, waarin rijk en regio’s samenwerken. Het ministerie van EZ, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Leiden en Rotterdam betalen dit bedrag samen. De kennisinstellingen zelf dragen daarnaast bij in menskracht en middelen. Het project vergt een totale investering van 2,1 miljoen.

De kennisinstellingen gaan onder meer zogenoemde vraagscouts inzetten: mensen met een relevante inhoudelijke kennis die opereren vanuit een bedrijfsgerichte benadering, maar die een directe binding hebben met de onderzoekers. Daarnaast benoemt iedere kennisinstelling een Portal Operator: een soort accountmanager die bedrijven ondersteunt bij het opstellen van een plan en het vastleggen van afspraken.

De doelgroep van het project zijn zowel jonge als gevestigde bedrijven in de sector life sciences en medische technologie. De focus ligt op het midden- en kleinbedrijf. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf is de weg naar het wetenschappelijk onderzoek vaak onbekend. De kennisinstellingen weten op hun beurt niet met welke kennis- en onderzoeksvragen bedrijven worstelen. Dit is een belemmering voor innovatie. Het regionale midden- en kleinbedrijf is dan ook actief betrokken bij het opzetten van het Business to Science Portal. Bedrijven als BaseClear, Deam, Octoplus, Proxy Laboratories, River Diagnostics, TNO bedrijven en Pharming Group participeren in het project om de aansluiting met het bedrijfsleven te waarborgen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK