‘WO moet KNAW-code volgen’

Nieuws | de redactie
14 april 2008 | Minister Plasterk botst met de VSNU, nu hij om is en eist dat universiteiten openheid geven over sponsoring van hoogleraren.  Tot nu toe vond de minister dat hij hierin 'geen rol' in had. "Het is vooruitgang dat de financiële banden tussen bedrijven, overheden en universiteiten openbaar worden gemaakt. De toenemende commercialisering van het wetenschappelijk onderzoek vraagt om transparantie", vindt SP-Kamerlid Jasper van Dijk, die Plasterk terzake al langer bekritiseerde.

Hij hoopt dat door deze stap “er een eind komt aan de vrijblijvende zelfregulering van universiteiten” en wil nog een stap verder gaan. “Om de onafhankelijkheid van onderzoekers te waarborgen, dienen universiteiten de ‘Verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’ van de Akademie van Wetenschappen (KNAW) te hanteren. Deze Verklaring bepaalt dat de opdrachtgever geen invloed mag uitoefenen op het onderzoek.

Hiertoe was Plasterk tot nut toe niet bereid. In november 2007 nog maakte hij bekend de aanbeveling van de KNAW om de “Verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid” toe te passen op alle opdrachtonderzoek niet over te nemen. “In plaats daarvan kiest het kabinet ervoor een gedragscode, vergelijkbaar met die van de VSNU, toe te laten passen door alle publieke kennisinstellingen (dus niet alleen de universiteiten) en zo publiek gefinancierde onderzoeksinstellingen en hun klanten (ook bedrijven, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties) bij wetenschappelijke onderzoeksopdrachten extra te prikkelen tot professioneel wetenschappelijk handelen. Het kabinet kiest daarvoor omdat het vertrouwen wenst te stellen in de professionaliteit en integriteit van wetenschappelijke onderzoekers.”

De Akademie liet het hier niet bij zitten en reageerde daar als volgt op: De KNAW is het “niet met het kabinet eens dat opdrachtonderzoek weinig tot geen problemen met zich meebrengt voor de integriteit van de onderzoekers. Uit metastudies over (niet zelden medisch) onderzoek blijkt dat druk vanuit de opdrachtgever of financier, bijvoorbeeld bij de statistische verwerking van gegevens, de interpretatie daarvan of bij de weergave van conclusies, wel degelijk met enige regelmaat plaatsvindt. Zelfs indien het hier slechts een zeer klein percentage van het onderzoek zou betreffen, acht de KNAW dit schadelijk niet alleen voor de desbetreffende projecten, maar óók voor het gezag van en de publieke beeldvorming over de wetenschap”

Jasper van Dijk stelt in eze discussie ook dat een buffer geplaatst zou moeten worden tussen opdrachtgever en universiteit. Dat kan door de oprichting van een onafhankelijk fonds waar bedrijven en andere sponsors het geld in storten.” Van Dijk stelt dit dinsdag aan de orde via mondelinge vragen in de Kamer.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK