ZonMW omarmt hogescholen

Nieuws | de redactie
25 april 2008 |

Onderzoeksorganisatie ZonMW gaat structureel samenwerken met hogescholen. Bij de ondertekening van het samenwerkingsconvenant op het jaarcongres van de HBO-raad sprak voorzitter Pauline Meurs van “een doorbraak, die niet alleen goed is voor hogescholen, maar ook voor ZonMW. Want ZonMW wil de totale keten bedienen van fundamenteel onderzoek tot de verbetering van de praktijk”. Nog maar weinig lectoren en hogescholen weten de weg naar ZonMW te vinden, een onderzoeksorganisatie in de gezondheidszorg. En als lectoren al aanvragen indienden, maakten ze tot nu toe weinig kans. “Laatst werd een zeer professionele aanvraag van mijn kenniskring afgewezen, omdat het niet voldeed aan het criterium van randomized clinical trial. Als je alleen onderzoek toestaat dat aan dat criterium voldoet, dan begrijp je niet waar het omgaat in het praktijkgerichte onderzoek waar het bij ons om gaat”, zo zette HR-lector AnneLoes van Staa de discussie op scherp. Meurs gaf daarop aan binnen ZonMW de discussie over methodologie te willen stimuleren. Mede daarom komen er ook voortaan lectoren in de referentiecommissies. Overigens noemde Van Meurs het project Op eigen benen van Van Staa een voorbeeld van het type onderzoek, dat zij vanuit het samenwerkingsconvenant met de HBO-raad zou willen versterken en ook mede financiert.

In de aansluitende paneldiscussie onderstreepte CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk dat de rol van onderzoek in hogescholen ‘niet snel overschat’ kan worden. “Een hbo’er is niet alleen uitvoerder. Je moet ook kunnen zien wat er in de praktijk gebeurt, en om kunnen gaan met situaties waar je misschien minder van weet”.

Van Dijk laakte de neiging op universiteiten om min te doen over lectoren. “Te vaak hoor ik de suggestie dat lectoren mensen zijn die als professional niet zijn geslaagd. Dat is niet goed. Ik heb ook moeite met de discussie in de Kamer, waar sommigen altijd een wig willen drijven tussen HBO en WO. Volgens mij moeten we daar eens vanaf”.

HBO-raad voorzitter Doekle Terpstra vroeg Van Dijk of lectoren binnenkort ook aanvragen bij NWO kunnen doen. Van Dijk antwoordde: “Ik ben daarvoor. 14 mei wordt er in de Kamer over NWO gedebatteerd. Ik zie overigens wel meer problemen met NWO. Ik heb wel eens de indruk dat ze hypegevoelig zijn in bijvoorbeeld de manier waarop ze met aanvragen omgaan”.

Van Dijk deelde Terpstra’s observatie dat het sentiment in de Kamer ten aanzien van lectoren positiever wordt. Maar hij had ook een waarschuwing: “Ik zou me nooit helemaal rijk rekenen, want sentimenten kunnen zo weer veranderen. Ik zou er altijd voor knokken dat de kwaliteit van lectoren overeind blijft. Ik sta positief tegenover vragen om meer onderzoeksmiddelen voor het hbo. Maar ik denk dat verschillende lectoren en kenniskringen nog wel wat werk hebben in de verbetering van de kwaliteit”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK