Cantate voor Calvijn

Nieuws | de redactie
30 mei 2008 | 2009 is het 500 jaar geleden dat de man met de meest impact op de Nederlandse identiteit en cultuur werd geboren: Johannes Calvijn. De VU organiseert 12-18 januari 2009 de Nationale Calvijnweek met een tentoonstelling, boekpresentaties, debatten, een symposium, concerten, een stadswandeling in Amsterdam en een dienst in de Westerkerk, waar een speciaal gecomponeerde ‘Calvijncantate’ voor het eerst ten gehore zal worden gebracht.

De Calvijnweek in Amsterdam begint met de opening van een tentoonstelling over Calvijn in Nederland, georganiseerd door de afdeling Bijzondere Collecties van de universiteitsbibliotheek van de VU. VU-organist Ewald Kooiman geeft 14 januari in het Orgelpark een speciaal concert, gewijd aan muziek van Nederlandse componisten uit de calvinistische traditie. De verschillende instrumenten in het Orgelpark lenen zich uitstekend voor een uitvoering in de diverse muziekstijlen die zich in ruim vier eeuwen calvinisme in Nederland hebben voorgedaan. Ook worden daar twee nieuwe boeken gepresenteerd: een boek over Calvijn in de Lage Landen en een bundel over de internationale ‘receptie’ van Calvijn in de negentiende en twintigste eeuw.

Tijdens een politiek debat op 13 januari in Felix Meritis wordt nagegaan of er samenhang bestaat tussen het verval van het Nederlands calvinisme en bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Hangen bijvoorbeeld ontzuiling en het ontbreken van een gedeeld waarden- en normenpatroon samen?

In een actualiteitsdebat op 15 januari Christelijke polders wordt gesproken over de invloed van het calvinisme op landwinning en landschapsinrichting. De stadswandeling op 16 januari gaat langs Amsterdamse plaatsen van herinnering aan meer dan vier eeuwen calvinisme in Nederland. Op zaterdag 17 januari vindt een symposium plaats over de betekenis van het calvinisme voor de hedendaagse cultuur en maatschappij. Centraal staat de vraag in hoeverre de historische traditie van het calvinisme nog steeds een inspiratiebron vormt voor mensen, kerken, groepen en organisaties. 18 januari wordt de Calvijnweek afgesloten met een dienst in de Westerkerk in Amsterdam.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK