Excellentie moet niet verwateren

Nieuws | de redactie
21 mei 2008 | Mede onder invloed van de studentenbonden gaat het in het debat over excellentie niet meer zozeer over toptalent, maar over differentiatie en matching: de juiste student op de juiste plaats. De Onderwijsinspectie doet nu een oproep om het debat over excellentie niet te laten verwateren. Dit is mede van belang voor een succesvolle uitvoering van het Siriusprogramma, dat gericht is op het bevorderen van kwaliteit.De ruime interpretatie van het begrip ‘excellentie’ kan ten koste gaan van de aandacht voor toptalent. Het hoger onderwijs moet echter ook onderwijs voor uitzonderlijk getalenteerde studenten blijven ontwerpen en blijven zoeken naar mogelijkheden om ook hen uit te dagen, zo schrijft de Onderwijsinspectie in het Jaarverslag 2006/2007.

“De roep om excellentie klinkt al enkele jaren, maar het perspectief verschuift. Vijf jaar geleden werd excellentie vooral door de politiek in verband gebracht met toptalent, topopleidingen en strenge selectie. Mede onder invloed van de commissie Ruim Baan voor Talent gaat het inmiddels meer om differentiatie en matching: de juiste student op de juiste plaats. Het primaat ligt nu bij het onderwijs, dat voor iedereen van uitzonderlijk hoge kwaliteit moet zijn. De factoren voor excellent onderwijs zijn bekend: kleinschaligheid en goede, gemotiveerde docenten die hun studenten intensief begeleiden en eisen stellen (commissie ruim Baan voor talent, 2007). Deze factoren bepalen ook het studiesucces van allochtone studenten. Omdat deze factoren breed bekend zijn, moet het mogelijk zijn het algehele niveau van het onderwijs te verhogen, vooral omdat zowel studenten als de NVAO wijzen op de lichtheid van programma’s” .

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK