Grenzen aan de retorica

Nieuws | de redactie
6 mei 2008 | Het lectoraat Visuele Retorica (AKV/St. Joost) onderzoekt hoe de ontwerper zijn publiek kan overtuigen. Docent-onderzoeker Ewan Lentjes wijst op een witte vlek in de benadering van de retorica: “Wat mijns inziens meer aandacht verdient, is de gewijzigde plek die het publiek lijkt in te nemen. In de huidige gedigitaliseerde context, met andere middelen van dialoog en een andere houding van toehoorderschap, lijkt het vraagstuk van de interactiviteit niet vanzelfsprekend te passen in een gangbare interpretatie van macht.Dat is een van de redenen waarom in de masteropleiding Post St. Joost het onderzoek naar vormen van oriëntatie in de context van stedelijke complexiteit een steeds groter aandeel neemt. Aandacht voor het ornament in de complexe stedelijke omgeving en een daaraan gekoppelde nieuwe benadering van stedelijke ruimte, lijkt een ander type ontwerpvraagstukken aan te boren.

Een mogelijke verbinding van deze positie met het model van de visuele retorica zou mijns inziens gevonden kunnen worden in een verdere doordenking van de vraag naar oriëntatie in een grootstedelijke omgeving. Expliciet vraagt dit om een hernieuwde oriëntatie en uitwerking van de vraag naar de verantwoordelijkheid voor de invulling van zowel de publieke ruimte (urban space) als van de publieke sfeer (public sphere).

Deze thematiek moet nader onderzocht worden, maar dan op basis van een uitgewerkte ontwerptheorie waarin systematisch onderzoek, operationele kennis en productieve werkingseffecten op elkaar worden betrokken. Immers, bij iedere doordenking van een gewijzigd perspectief voor het ontwerpen loert altijd weer het gevaar van een terugval in de exclusiviteit van Max Bills Gute Form of aanverwante morele intenties van ontwerperschap uit de hoogtijdagen van het modernisme.

Ewan Lentjes, Notities bij een nieuwe ontwerpmethodiek


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK