Impact Nederlands onderzoek stijgt

Nieuws | de redactie
20 mei 2008 | De impact van het Nederlandse universitair onderzoek stijgt. Plasterks Hubrecht Instituut scoort ruim tweemaal het wereldgemiddelde, bijvoorbeeld. Vooral gespecialiseerde universiteiten als EUR en TUe hebben een hoge impactscore, evenals de meer klassieke UU. Onderzoek in het bedrijfsleven en bij de overheidsinstellingen daalt qua impact.

Van de grote bedrijven hangt Shell achteraan, terwijl Philips onbetwist voorop loopt. In gesprek met ScienceGuide  laten de auteurs van de Wetenschaps- en Technologieindicatoren 2008, Hugo Hollander en Robert Tijssen van het NOWT, een samenhangend overzicht zien. Wie zijn stijgers en dalers?

In de twee zwaartepunten van het Nederlandse onderzoekbestel, de wetenschappelijke hoofdgebieden Gezondheid (medische wetenschappen) en Natuur (natuurwetenschappen), nemen de universiteiten ongeveer 75% van de output voor hun rekening nemen. In het gebied Techniek (technische wetenschappen) zijn de institutionele sectoren ‘Bedrijven’ en ‘Publieke onderzoeksinstellingen’ ook relatief sterk aanwezig, zeggen de mensen van het Nederlands Observatorium voor Wetenschap en Technologie .

Wereldtijdschriften

Binnen de academische sector hebben de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden de grootste output. Vooral de meer gespecialiseerde universiteiten hebben een hoge impactscore (EUR, TUE), naast een grote klassieke universiteit als die van Utrecht. Qua keuze van de internationale wetenschappelijke tijdschriften waarin de onderzoekers publiceren valt op dat met name de onderzoekers aan de EUR, TUE, en UT over het geheel genomen in hooggeciteerde tijdschriften publiceren, tijdschriften die ongeveer 30% meer worden geciteerd dan het mondiale vakgebiedsgemiddelde.

De drie TU’s zijn de Nederlandse universiteiten waarvan de onderzoekers het meest ‘solo’ publiceren, dat wil zeggen zonder (expliciete) samenwerking met onderzoekspartners binnen of buiten Nederland. Het percentage publicaties dat voortvloeit uit internationale samenwerking varieert voor de Nederlandse universiteiten rond de 40% van hun totale publicatie-output.

Ziekenhuizen scoren ook

Van de grote publieke onderzoeksinstellingen zijn er drie met een output groter dan 1.000 publicaties in vier jaar tijd (TNO, RIVM, en NKI). Van de overige publieke onderzoeksinstellingen is de output aanzienlijk kleiner. De citatie-impact van deze instellingen varieert sterk, sommige hebben een zeer hoge impact (NKI, ECN, en de Dutch Polymer Institute).

De KNAW-instituten kennen ook een verscheidenheid aan publicatie-output and impactscores. De impact van drie van de levenswetenschappelijke instituten (ICIN, NIOO, en IOI), is ongeveer 20-40% boven het wereldgemiddelde terwijl de impact van het Hubrecht Instituut (voorheen NIOB) ruim tweemaal het wereldgemiddelde bedraagt. Onderzoekers van het Hubrecht Instituut publiceren in tijdschriften met een hoge impact.

Ook voor de NWO- instituten treffen wij een gevarieerde situatie aan, zowel voor de outputaantallen als voor de impactscore. Vier van de NWO-instituten hebben een impactscore die varieert tussen de 20-50% boven het wereldgemiddeld niveau (CWI, NIOZ, en FOM-Rijnhuizen), terwijl het AMOLF en het NIKHEF een zeer hoge impactscore behaald hebben. De algemene ziekenhuizen hebben eveneens uiteenlopende aantallen onderzoekspublicaties, met over het algemeen hoge impactscores. De citatie- impact van de ziekenhuispublicaties die voortvloeien uit internationale samenwerking is zeer hoog te noemen.

Shell achterop

Van de grootste R&D-intensieve multinationals heeft Philips een wetenschappelijke publicatie-output die ver uitsteekt boven die van de andere multinationals, zoals DSM, Akzo Nobel Organon, Unilever en Shell. Qua impact blijft Shell achter bij de andere grote bedrijven. De onderzoekers van Philips en DSM publiceren in tijdschriften met een hoge citatie- impact.

DSM-publicaties zonder samenwerking vormen slechts 13% van de gehele output van het bedrijf. De impact die dit genereert, is wel tweemaal het wereldgemiddelde. De impact van publicaties, voortvloeiend uit internationaal samenwerken, is vooral hoog bij Philips en Unilever. Dit geldt in een iets mindere mate bij Akzo Nobel Organon.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK