Master sociaal werk krijgt geld

Nieuws | de redactie
22 mei 2008 | De hbo-master Social Work van de HvA en HAN gaat bekostigd worden door OCW, omdat deze voorziet in een aantoonbare maatschappelijke behoefte. Tegelijkertijd is de sector maatschappelijke dienstverlening een niet ruim bemiddelde sector, waardoor het moeilijk is te investeren in het opleiden van personeel.

In de schriftelijke toelichting op het besluit stelt de minister dat de opleiding prima past bij de door het kabinet in het coalitieakkoord benoemde speerpunten, zoals ‘Aanval op de uitval’, ‘Kansen voor kinderen’, ‘Iedereen doet mee’ en ‘Van probleemwijk naar prachtwijk’, die een meer integrale benadering van een steeds complexer wordende problematiek vereisen. Er is behoefte aan een senior professional die de uitvoeringspraktijk op een hoger niveau kan brengen en de kloof kan dichten tussen de standaardkwaliteit die een hbo- bachelor biedt en de universitair opgeleide die te ver afstaat van de beroepspraktijk.

Het oordeel van de minister sluit aan bij het positieve oordeel dat de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) vorig jaar over de opleiding uitsprak en die constateerde dat er “een groeiende behoefte (is) aan vakmensen op het gebied van Social Work die op de werkvloer het uitvoerende werk kunnen verrichten en tegelijk voldoende capaciteiten bezitten om vernieuwend bezig te zijn, initiatieven te nemen en de kar te trekken.” De NVAO gaf aan dat “doordat tijdens de opleiding veel aandacht wordt besteed aan praktijkgericht onderzoek, reflectie, grensoverstijgende aanpak, presenteren en verantwoorden, kan er een vruchtbare en actuele uitwisseling plaatsvinden tussen studenten onderling en tussen opleiding en werkveld.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK