OCW doet goed werk, maar….

Nieuws | de redactie
21 mei 2008 | De informatie in het Jaarverslag 2007 van het Ministerie van OCW voldoet aan alle eisen, vindt de Algemene Rekenkamer. De onvolkomenheden zijn bij 31 miljard aan uitgaven zeer beperkt te noemen. Een aandachtspunt blijft voor de Rekenkamer de niet consequente verantwoording over de doelen uit de begroting 2007. “Hierdoor kan de Tweede Kamer lastig beoordelen in hoeverre het ministerie die doelen heeft gerealiseerd.”

Wel is er onzekerheid over de rechtmatigheid van in totaal € 72 miljoen bij de kinderopvang. De Belastingdienst, uitvoerende instantie van de kinderopvangtoeslagen, heeft over 2006 € 72 miljoen kinderopvangtoeslag uitgekeerd ter vervanging van de werkgeversbijdrage. De Belastingdienst heeft voor deze bijdrage ontoereikend uitvoering gegeven aan het M&O-beleid.

In 2006 waren er twee onvolkomenheden in het financieel beheer. Deze zijn opgelost, maar er zijn twee nieuwe onvolkomenheden voor in de plaats gekomen. Het eerste probleem is het financieel beheer bij de directie Emancipatie, die in 2007 is overgedragen vanuit het Ministerie van SZW. Het tweede probleem is het subsidiebeheer bij de directie Kunsten en de directie Cultureel Erfgoed. Beide onvolkomenheden zijn het gevolg van twee terugkerende risicofactoren bij het ministerie: de vele veranderingen binnen de organisatie en de blijvend hoge externe regeldruk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK