Wereldrecord zonnecel uit Eindhoven

Nieuws | de redactie
15 mei 2008 | Dr. ir. Bram Hoex en collega’s van de TU/e hebben met het Fraunhofer Instituut het rendement van een belangrijk type zonnecel naar een nieuw wereldrecord gebracht. Zij verbeterden dit met 6 %, van 21,9 naar 23,2 procent. De verbetering is mogelijk dankzij een ultradun laagje aluminiumoxide aan de voorkant van de cel.

De rendementsverbetering brengt de doorbraak van zonne-energie een stap dichterbij. Een verbetering van ruim 1 procent (in absolute zin) lijkt in eerste instantie wellicht bescheiden; toch kan het zonnecelfabrikanten miljoenen opleveren. Een hoger rendement is namelijk een zeer doeltreffende manier om de kostprijs van zonne-energie te verlagen.

Volgens Hoex’ berekeningen kan deze rendementsverbetering de omzet van een productielijn voor zonnecellen per jaar met vijf miljoen euro verhogen. Het aanbrengen van het laagje aluminiumoxide kost naar verwachting veel minder dan dat. Daardoor zou de elektriciteit uit zonlicht uiteindelijk veel goedkoper kunnen worden.

Flinterdun

Hoex kreeg de verhoging van het rendement voor elkaar door een flinterdun laagje (ongeveer 30 nanometer) aluminiumoxide neer te leggen op de voorkant van een kristallijnen silicium zonnecel. Dit laagje heeft een ongekend hoog aantal ingebouwde negatieve ladingen, die ervoor zorgen dat het -normaal gesproken aanzienlijke- energieverlies aan het oppervlak bijna wordt opgeheven. Van al het zonlicht dat op deze zonnecel valt, wordt nu 23,2 procent omgezet in elektrische energie. Voorheen was dat 21,9 procent; relatief gezien is dat een verbetering van 6 procent.

Nederlandse bedrijf OTB Solar

Hoex promoveerde vorige week binnen de faculteit Technische Natuurkunde van de TU/e op dit onderzoek. In de onderzoeksgroep Plasma & Materials Processing (PMP) werd hij begeleid door prof. dr. ir. Richard van de Sanden en dr. ir. Erwin Kessels. Deze groep heeft als specialiteit het neerleggen van extreem dunne laagjes met behulp van plasma’s. Het Nederlandse bedrijf OTB Solar heeft één van die processen sinds 2001 in licentie en gebruikt het in hun zonnecelproductielijnen. Wereldwijd gebruiken veel zonnecelproducenten apparatuur van OTB Solar.

Het flinterdunne laagje aluminiumoxide, ontwikkeld binnen de groep PMP, leidt mogelijk tot een technologische innovatie in de zonnecelwereld. Verschillende grote zonnecelfabrikanten hebben inmiddels al interesse getoond.

Belofte

Zonnecellen zijn al jaren een grote belofte voor het deels oplossen van het energieprobleem. De zon gaat elke dag weer op en zonnecellen zijn goed te gebruiken op normaal gesproken nutteloze oppervlakken. Ook biedt zonne-energie kansen voor armere landen: juist die hebben vaak veel zon. Naar verwachting zal de prijs van stroom uit zonnecellen binnen tien tot vijftien jaar vergelijkbaar zijn met die van ‘gewone’ stroom uit fossiele brandstoffen. Door deze technologische doorbraak komt de industriële toepassing van dit type hoog-rendement-zonnecel jaren dichterbij. Een deel van Hoex’ promotieonderzoek werd daarom betaald door de ministeries van EZ, OCW en VROM.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK