Allochtone hbo-student begint goed, vertraagt verderop

Nieuws | de redactie
6 juni 2008 | Minder hbo-studenten hebben succes in hun eerste studiejaar, maar wie doorgaat naar het tweede jaar heeft meer succes bij het halen van het diploma. In het studiejaar 2006-2007 stopte 17,3% van de hbo-eerstejaars met hun opleiding, 2,1 % meer dan in het jaar daarvoor. Studenten die na het eerste jaar de studie voortzetten, doen het steeds beter in het vervolg van de opleiding.

De uitval in deze groep daalt al enkele jaren geleidelijk, van 13,5% (lichting 1995) naar 10,5% (lichting 1999). 58,1% van alle hbo-studenten studeert binnen vijf jaar af (56,7% vorig jaar).

VWO’ers beste hbo’ers
Het percentage studenten dat binnen acht jaar een diploma behaald heeft is iets gedaald. Van de lichting die in 1999 begon had in 2007 68,5% een diploma op zak. De lichting 1998 deed het iets beter (69,1%). Studenten met een vwo-vooropleiding behalen de beste resultaten. Van hen behaalt 82,0% binnen acht jaar een diploma.

Het verschil tussen de voormalige havisten en studenten uit het mbo is op dat punt veel kleiner. Wel vallen in het eerste jaar meer mbo’ers (21,3%) uit dan havisten (14,6%). Maar na acht jaar heeft 69,8% van de voormalige havo-scholieren een diploma behaald en studenten met een mbo-vooropleiding 66,4%.

Achterstand allochtonen
Het percentage niet-westerse allochtone studenten dat de studie succesvol afrondt (55,8% na acht jaar) blijft sterk achter bij autochtone studenten (72,1% na acht jaar). Er is wel sprake van een lichte verbetering. Vorig jaar bedroeg dit 54,3%. Deze achterstand is niet het gevolg van een slechter resultaat in de beginfase van de studie, want met 18,9% is de uitval van niet-westerse allochtonen dan weinig meer dan het landelijk gemiddelde van 17,3%. Het blijkt dat voor al in de vervolgjaren van de studie deze markante achterstand gaat oplopen.

IJverige ‘refo’s’ en kunstenaars
Onder de hbo-instellingen zijn de verschillen opmerkelijk te noemen. Kampioen rendement is de Christelijke Hogeschool ‘de Driestar’ met 79,7 % studiesucces na 5 jaar. Stoas hogeschool en de Design Academy staan onderaan met 50 en 48 %. Het vooroordeel dat de studenten in de kunsten er altijd erg lang over doen klopt niet of niet meer. Zo haalt de AHK een rendement van meer dan 70 % en de Rietveld Academie 66 %.

Bij de grote hogescholen is nog ruimte voor een aanzienlijke winst op het rendement en studiesucces: de HU en HvA halen net 52 %, Fontys en InHolland doen het zo’n 6-7 % beter. Sterk is de score van grote hogeschlen als Zuyd en de HAN die net onder of boven de 60 % komen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK