Bijna € 700.000 aan OCW-Kamervragen

Nieuws | de redactie
16 juni 2008 | Sinds de nieuwe Kamer na de verkiezingen van november 2006 aantrad, zijn de Kamervragen over onderwijs met 130 % gestegen. Was het in 2006 nog 137, 2007 waren het er 326. In die jaren nam ook het aantal vragen over HO en R&D toe: van 40 naar 73.

Dit blijkt uit een analyse die OCW heeft gemaakt van de schriftelijke kamervragen uit 2007 ten opzichte van die uit 2006. Het ministerie van LNV heeft bij een eigen analyse van de stortvloed van vragen rond vermeend of gerapporteerd dierenleed becijferd dat de kosten van beantwoording per vraag ongeveer € 2000 zijn. Kosten dus ruim € 650.000 voor 2007.

De meest in het oog springende bevindingen ten aanzien van de vragen aan OCW zijn:

-De stijging wordt vooral veroorzaakt door SP (van 28 naar 94) en PVV (van 4 naar 53).

-Het aantal kamervragen van de PvdA daalt; dat van CU en CDA stijgt.

-In 2007 ging 61% van de kamervragen in de richting van de minister; in 2006  was dit 71%

-In 2006- 7 nam het aantal vragen over HO en R&D toe van 40 naar 73. Binnen VO en PO steeg het aantal kamervragen met respectievelijk 300% en 250% ten opzichte van 2006.

-Meest voorkomende onderwerpen waren homobeleid, buitenschoolse opvang / kinderopvang en veiligheid op school. Op HO terrein staan de Pabo’s duidelijk bovenaan als vraagthema, als goede tweede de bijverdiensten van hoogleraren.

-Over het zo hevig bediscussieerde ‘Nieuwe Leren’ werden maar 2 vragen gesteld.
50 % minder dus dan de 4 vragen over het thema ‘kunstproject stervend schaap’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK