Eén OCW’er genoeg?

Nieuws | de redactie
9 juni 2008 | Scholieren en studenten willen één minister die verantwoordelijk is voor alle onderwijsinhoudelijke zaken. Zo willen zij de “versnippering van het onderwijs” tegen gaan. Een fusie tussen Laks, JOB, ISO en LSVb kondigen zij bij hun pleidooi richting OCW niet aan. Wel stellen zij een sectorverstijgende uitvalbestrijdingsoverleg aan, naar het model van de SER.

De aanbevelingen in hun gezamenlijke resolutie richten zich op de doorstroom en het beperken van uitval in het onderwijs. De studenten- en scholierenorganisaties zijn van mening dat er bijna onoverkomelijke schuttingen tussen verschillende vormen van onderwijs bestaan. Daarom pleiten zij voor betere voorlichting én een gezamenlijke aanpak van de problemen. Om dit te bereiken moet er meer sectoroverstijgend overleg plaatsvinden. Dit kan door de oprichting van een stichting, naar voorbeeld van de SER, waar de direct betrokkenen bij het onderwijs in vertegenwoordigd zijn.

Daarnaast willen de organisaties meer persoonlijke aandacht voor de voorbereiding op keuzes voor studie- en beroep. Instellingen kunnen meer mogelijkheden creëren voor aankomende studenten die een dag mee willen lopen. Dit kan bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van lijsten met studenten die benaderd kunnen worden voor meeloopdagen. Ook zou er ruimte moeten komen binnen de maatschappelijke stage voor het meelopen in het vervolgonderwijs.

Met de in de resolutie voorgestelde maatregelen willen de scholieren- en studentenorganisaties concrete handreikingen doen om het onderwijs efficiënt aan te pakken. Volgens de jongerenorganisaties moet de overheid het goede voorbeeld geven om versnippering en sectoroverstijgende problemen tegen te gaan door het gehele onderwijsbeleid onder te brengen in de portefeuille van één bewindspersoon.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK