HBO tegenover kabinet

Nieuws | de redactie
9 juni 2008 | Tussen het kabinet en de HBO-raad dreigt een ernstig conflict. De Algemene Vergadering van de hogescholenkoepel heeft vrijdag 6 juni ‘nee’ gezegd tegen het convenant met OCW tot verhoging van kwaliteit en rendement van het hbo. ‘Nogal onverwacht’ en ‘riskant vanwege de aanzienlijke investering die daarmee op het spel komt te staan voor de hogescholen’ wordt tegen ScienceGuide gezegd vanuit de OCW-top.

Crux van de crisis in de verhoudingen die nu dreigt is het al of niet accepteren van de prestatieafspraken die de hogescholen voor die extra middelen (rond € 85 mln) zouden moeten onderschrijven. Velen in het hbo vinden dat OCW dan wel moet garanderen dat hun inspanningen niet teniet gedaan worden door een verdere verzwakking van de instroom uit havo en mbo.

Men wijst er op dat alle extra’s om deficiënties bij vakken als wiskunde, taalbeheersing en studievaardigheden op te vangen en te corrigeren, het kwaliteits- en rendementsvraagstuk in het hbo niet compleet kunnen verhelpen als in de vooropleidingen niet veel harder aan zulke vakken getrokken gaat worden. Men eist van OCW betere resultaten op dit terrein, voordat men zich zou kunnen binden aan eigen prestatieafspraken ten aanzien van vermindering van uitval en van beter studiesucces.

De jongste cijfers van de trends op dit terrein geven aan dat in de bachelorfase meer en eerder uitval voor komt, vanwege verstrakking van normen en initiatieven als de reken/taaltoetsing. Wie de eerste studiefase/propedeuse adequaat ‘door komt’, blijkt daarna een hoger rendement te kennen.

De departementsleiding voelt zich enigszins overvallen oor het ‘nee’ van de hogescholen en kan ook niet ontkennen dat dit het bestuurlijk gezag van voorzitter Doekle Terpstra geen goed zal doen. De neiging om na zo’n afwijzing de voorwaarden te heronderhandelen vindt op OCW niet direct veel weerklank, zo werd ScienceGuide gemeld. De beschikbare middelen zouden heel wel ook voor andere prioriteiten bij de kwaliteit en bestrijding van uitval in het onderwijs ingezet kunnen worden, aangezien de behoeften daar niet minder sterk zijn aan extra investeringen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK