HO-critici prominent in Sirius

Nieuws | de redactie
13 juni 2008 |

De excellentieplannen van hbo en wo voor het Siriusgeld zullen zeer streng beoordeeld gaan worden. De expertgroep die toetsen gaat bevat twee segmenten en in de eerste schiftersgroep zitten bekende critici van HO-pretenties. Opmerkelijke namen zijn ScienceGuide-columnist en oud-secretaris van het Innovatieplatform Frans Nauta en oud-CHN- voorzitter Bert Vroon. Hij stond bekend in het bestuur van de HBO-raad -en penningmeester van het CDA-partijbestuur- als een zeer precieze beoordelaar. Over excellentie-gedachten uit het wo maakte Nauta zich al eens vrolijk in een van de meest gelezen columns op deze site, die ook in het VSNU-café heftig bediscussieerd werd: “Eindelijk een minister die niet alleen spreekt over excellentie, maar dat ook omzet in actie. Hopelijk is het niet meer dan een begin. Als hij de komend drie jaar steeds 100 miljoen overhevelt, zijn de eerste en tweede geldstroom bijna in balans aan het einde van deze regeerperiode.

Maar die arme zeehondjes,  jonge onderzoekers dan, hoor ik u denken? Dat is waarom Noorda en De Wijkerslooth zo’n vals duet zingen. Laten we beginnen met de arbeidssituatie van de meeste AIO’s en postdocs. Iedereen die iemand in zo’n situatie kent, weet dat ze meestal niet te benijden zijn. De ‘vaste aanstellingen’ zijn gevuld door de oudere generatie, waardoor de jongere onderzoekers experts zijn in contracthoppen. Het is een typisch insider-outsider probleem. Wie zijn daar verantwoordelijk voor? Dat zijn de bestuurders van onze universiteiten. Nu opeens die jonge onderzoekers erbij slepen om bestaande belangen te verdedigen is een typisch geval van krokodillentranen.”

Vroon behoorde jarenlang tot de felste critici van het beleid van de bewindslieden op OCW, met name Nijs en Rutte. Maar vooral was hij scherp op de manier waarop OCW en de commissie-Schutte de goede naam en internationalisering van het hbo schaadden in de zogeheten ‘hbo-fraude’. Zijn interview met ScienceGuide na een “klinkende overwinning” bij de rechter daartegen leest u hier .

Honoursklassen
Naast HAN-lector Nauta en Vroon zit uit het bedrijfsleven de op de kwaliteit van het HO vaak zeer kritische Chiel Renique van VNO/NCW en nu nog ISO-bestuurder Fabienne Hendricks. Haar kritiek op de geringe ambitie van OCW en het HO als geheel ten aanzien van internationalisering zette zij al eens uiteen op ScienceGuide: “We kunnen nog wel dingen verbeteren in ons land: zorg voor internationale docenten met voldoende kennis van Engels, zorg voor voldoende huisvesting voor internationale studenten. Werk aan de ontwikkeling van een internationaal studiekeuze systeem, waarin het inzichtelijk wordt waarom een BA economie verschilt in Maastricht, Amsterdam, Berlijn, of Parijs. Differentieer in de studieloopbanen van mensen  tussen BA, MA en Research programmes en maak duidelijk aan welke instellingen welk type opleiding wordt aangeboden. Economie aan de hogeschool van Rotterdam is iets anders dan in Oxford.

Verder denk ik wel eens, dat instellingen eigenlijk bang zijn om hun studenten te verliezen aan andere instellingen, zowel nationaal als internationaal. Vaak kiezen Nederlandse studenten ervoor om een bepaalde BA te doen en als deze eenmaal goed gaat dan komen ze niet meer terug op hun beslissing en wordt de BA gewoon afgemaakt met dezelfde MA.”

Vanuit het wo zit ook de Utrechtse deskundige op het gebied van de ontwikkeling van honoursklassen en –trajecten, Marca Wolfensberger, in de groep. De leading experts groep wordt voorgezeten door de enige bèta, oud-VU-bestuurder Taede Sminia.

Jamie Oliver van de KNAW
De groep eindbeoordelaars bevat nog meer grote namen. Frans van Vught zit haar voor. Ook die is kritisch waar het gaat om de ambities ten aanzien van internationalisering van het HO in ons land. “De gehele wereld is de talentpool waaruit we de kenniswerkers voor nu en de toekomst moeten halen.” Zijn interview met ScienceGuide daarover leest u hier.

Uit het hbo zit oud-Fontys-voorman Norbert Verbraak erin, naast University College promotor Hans Adriaansens en KNAW- president Robbert Dijkgraaf. Deze werd onlangs ‘de Jamie Oliver’ van de wetenschap genoemd. U vindt het verhaal over zijn ‘afscheid’ aan de UvA en confrontatie met de jongste trends in alle wetenschapsdomeinen hier op ScienceGuide . Verbraak was recent nog tamelijk kritisch ten aanzien van de gebrekkige manier waarop het hbo de eigen rol als kenniscentrum naar buiten weet te dragen; “We zijn in het hbo wel hard bezig met groeien naar volwaardige kennisinstellingen. Waarom gaan we daar niet trots mee om: de resultaten als onze eigen producten te (h)erkennen en zichtbaar te maken.” Zijn betoog leest u hier.

Uit het bedrijfsleven komt daar een partner public sector van PWC bij, Caren van Egten. Zij was vice-president van Capgemini, dus een collega van oud-InHolland-chef Jos Elbers, en is tevens lid van de Raad van Toezicht van de UU en boegbeeld van het Equal- project aan de VU, als hoogleraar management control en bestuurlijke informatievoorziening. Met InHolland heeft zij nog een band: met Geert Dales zat zij in de commissie onder BT-topman Ben Verwaayen, die het verkiezingsprogramma van de VVD schreef.

Meer over het Sirius-programma en de 37 voorstellen voor de te verdelen 40 mljoen euro vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK