Hoge waardering voor architectuur-master

Nieuws | de redactie
9 juni 2008 | In het kader van de accreditatie is de Masteropleiding Architectuur van de Hanzehogeschool Groningen gevisiteerd, met een fraai resultaat: alle zes onderwerpen zijn positief beoordeeld en twee onderdelen binnen het onderwerp interne kwaliteitszorg zijn zelfs als excellent benoemd. Bij het onderwerp interne kwaliteitszorg zijn de punten ‘maatregelen tot verbetering’ en ‘betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld’ als excellent beoordeeld.

Bij ‘betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld’ staat ondermeer dat de kleinschaligheid van de opleiding en het veelvuldige en directe contact met zowel studenten als docenten ertoe bijdraagt dat veel informatie over de kwaliteit van de opleiding snel bekend is bij staf en directie en dat daar ook snel en op informele wijze op wordt gereageerd.

Verder stelt NQA vast dat de Academie kans ziet om het ‘interne werkveld’ optimaal te betrekken bij de uitvoering van het onderwijs en daarnaast ook goede ‘externe’ informatie te verkrijgen, waardoor er de mogelijkheid is voor een frisse, vernieuwende invloed vanuit de beroepspraktijk: de opleiding weet de blik naar buiten te behouden. ‘In de kleine wereld van de architectuur in Nederland mag dit gelden als voorbeeldig.’

Bij ‘maatregelen tot verbetering’ wordt onder andere genoemd: ‘de manier waarop de opleiding is omgegaan met de aanbevelingen na de vorige visitatie, in het bijzonder met de nadere uitwerking van de eindtermen en van het praktijkdeel van de opleiding, is een voorbeeld van het doeltreffend aanbrengen van verbeteringen.’ Versterking van de interne kwaliteitszorg maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat alle informatie ook tot verbeteringen weet te leiden, zo merkt het panel op en noemt dit een indrukwekkend voorbeeld, zowel binnen de eigen hogeschool als binnen het opleidingsdomein van het architectuuronderwijs.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK