Integratie van leren en beoordelen

Nieuws | de redactie
3 juni 2008 | Vraaggestuurd leren vereist vraaggestuurd beoordelen. Deze integratie van leren en beoordelen wordt nog weinig gerealiseerd. Een nieuw lectoraat aan de HAN gaat hier wat aan doen.

In de huidige visie wordt beoordelen vooral gezien als het sluitstuk van een onderwijsfase in plaats van een rijke bron voor verder leren. Als gevolg van de redenering ‘de voldoende is binnen, dus het leren is klaar’, is de wens van beklijving van kennis en leren op lange termijn een illusie, vreest de nieuwe lector ‘Duurzaam beoordelen in vraaggestuurd leren’.

Verrassend genoeg besteedt zelfs de Commissie Dijsselbloem in haar eindrapport ‘Tijd voor onderwijs’  over de opbrengst van ingrijpende onderwijsvernieuwingen nauwelijks aandacht aan beoordelen. Sterker nog, de adviezen getuigen van een beperkte visie op beoordelen, die met leren nauwelijks van doen heeft. Het roer moet om, vindt lector dr. Dominique Sluijsmans.

In haar intreerede op 6 juni laat zij het begrip duurzaam beoordelen tot ontwikkeling komen. Duurzaam beoordelen is een aanvulling op de al bekende functies van beoordelen en heeft tot doel dat het leren wordt verrijkt en verder leren wordt gestimuleerd. Behalve dat duurzaam beoordelen niet alleen goed past in een maatschappij waarin duurzaamheid ‘in’ is sluit het ook goed aan bij het idee van een leven lang leren, een thema dat zowel nationaal als internationaal een prominente plaats inneemt op de maatschappelijke agenda. In deze rede wordt een eerste invulling gegeven aan duurzaam beoordelen aan de hand van drie speerpunten:
1) Het ontwerp van beoordelen in vraaggestuurd leren
2) De communicatie over beoordelen
3) De zelfsturing door de leerling in beoordelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK