Lector voor architectuur en stad

Nieuws | de redactie
13 juni 2008 | Fontys heeft de architectuurhistoricus Marc Glaudemans benoemd tot lector Stedelijke Strategieën. Er is behoefte aan nieuwe vaardigheden voor ruimtelijk ontwerpers en een instrumentarium om in nieuwe condities op dit terrein te kunnen opereren. Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen van concepten en toegepast (ontwerpend) onderzoek naar transformatieopgaven in Europese steden.

Sinds hun ontstaan worden steden continu aangepast. Herstructurering of ‘stedelijke transformatie’ behoort nu tot de belangrijkste stedenbouwkundige opgaven. Deze transformaties gaan gepaard met fysieke en procesmatige ontwikkelingen als schaalvergroting, professionalisering en juridisering van het proces. Verder speelt de complexiteit en invloed van Europese regelgeving een rol.

Ontwerpers dreigen de aansluiting op deze ontwikkelingen te verliezen, omdat ze er geen antwoord op hebben. In toenemende mate worden ruimtelijke ontwikkelingen namelijk bepaald door conglomeraten van projectontwikkelaars en ingenieursbureaus. De culturele scope van dergelijke conglomeraten is beperkt en onderhavig aan de regels van de vrije markt. De invloed op het aanzien en de programmering van de Europese stad is echter aanzienlijk. Het gevaar is dat stedenbouwkundigen en architecten hierdoor niet langer betrokken zijn bij het daadwerkelijke proces van het realiseren van duurzame stedelijke omgevingen.

Dr.ir. Marc Glaudemans (38) is sinds 2004 als directeur verbonden aan Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg. Hij studeerde architectuur aan de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) en promoveerde in 2000 op een onderzoek naar achttiende- eeuwse verstedelijking van het Amsterdamse buitengebied. Daarna was Glaudemans bij de TU/e werkzaam als universitair docent architectuurgeschiedenis en –theorie.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK