Lector/prof analyseert toekomst zorg

Nieuws | de redactie
18 juni 2008 | Hoewel zorgprofessionals vaak afwijzend staan tegenover de inzet van technologie in de zorg, zal het – zeker in de langdurige zorg – in de toekomst onvermijdelijk zijn. Hoe technologie op een verstandige manier ingezet kan worden voor een kwalitatieve, effectieve en efficiënte zorg, is de centrale vraag in de leerstoel van prof. dr. Luc de Witte. “Is een robot die een oudere tilt slechter dan een tillift waarin iemand opgetakeld wordt?”

Hij aanvaardt vrijdag 20 juni de bijzondere leerstoel Technologie in de Zorg aan de Universiteit Maastricht met het uitspreken van zijn oratie: Technologie, mij(‘)n zorg! Onder ‘langdurige zorg’ verstaat Luc de Witte de zorg voor ouderen met beperkingen, de gehandicaptenzorg en de zorg voor mensen met een chronische ziekte. “Als we in 2025 de zorg willen leveren op de manier waarop we dat nu doen, zou 20% van de beroepsbevolking in de zorg moeten werken. Ik hoef u niet uit te leggen dat een zo sterke groei onmogelijk is. We zullen het anders moeten gaan doen, we zullen de zorg anders moeten organiseren. Technologie biedt daarbij goede mogelijkheden”, aldus De Witte.

Eigen regie cliënt

Hij is er stellig van overtuigd dat zorg over twintig tot dertig jaar in hoge mate op technologie gebaseerd zal zijn. “De zorgprofessional zal veel meer op afstand aanwezig zijn en de rol hebben van adviseur en ondersteuner, met wellicht af en toe een intensiever contact. De contacten zullen vooral via internet of een verbeterde opvolger daarvan plaatsvinden.”

Dat sluit volgens hem ook goed aan bij de groeiende behoefte aan technologie die monitoring en zorg op afstand mogelijk maakt, die de eigen regie en zelfmanagement van cliënten ondersteunt en die complexe zorgprocessen en samenwerking ondersteunt. Wel is er nog behoefte aan een brug tussen zorgverleners en technologie-ontwikkelaars, die momenteel nog te ver van elkaar af staan.

De Witte, die tevens lector is aan de Hogeschool Zuyd, ziet die brugfunctie in het onderwijs van beide groepen. Hij stelde met dat doel, samen met twee collega-lectoren van andere hogescholen, een binnenkort te verschijnen boek samen: ‘Technologie en langdurige zorg’. Daarnaast hoopt hij dat de Universiteit Maastricht samen met een aantal hogescholen een masteropleiding technologie in de zorg ontwikkelt, die mensen uit zowel de zorg als de techniek voorbereidt op een carrière op dit gebied.

“Invented together”

De Witte pleit sowieso voor meer samenwerking tussen bedrijven, zorgorganisaties en kennisinstituten bij het ontwikkelen van zorginnovaties met inzet van technologie. “Invented together” moet het beeld worden, vindt de hoogleraar. Universitaire onderzoekers hebben vaak alleen oog voor wetenschappelijke publicaties en minder voor implementatie en toepassing, stelt De Witte. “Voor zorginnovatie is dit onvoldoende. Hogescholen kunnen een wezenlijke rol vervullen in het vertalen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van de zorg.”

Naast onderzoek naar robotica in de zorg en draadloze telezorg, gaat De Witte zich daarom bezighouden met de opzet van een regionaal innovatieprogramma ‘technologie in de langdurige zorg’, waarin de UM, Hogeschool Zuyd en Vilans samenwerken. De samenwerkingsovereenkomst ligt er al. Daarnaast ondersteunt hij vanuit de Hogeschool Zuyd de opzet van de ‘Zorgacademie Parkstad’ en vanuit de UM de ontwikkeling van het Academisch Centrum Zorginnovatie Ouderenzorg (ACZIO).
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK