Lerarentekort kunstmatig hoog in Den Haag

Nieuws | de redactie
26 juni 2008 | De aanwezigheid van een lerarenopleiding in een stad is van invloed op de interesse voor dat vak bij jongeren. voor het leraarschap. Het ontbreken van zo´n opleiding in Den Haag leidt daar tot een veel lagere instroom. Het lerarentekort is er dan ook beduidend ernstiger dan elders in de Randstad, nota bene mede door beleid van OCW.

Veel minder studenten kiezen in Den Haag voor een lerarenopleiding voortgezet onderwijs kiezen dan in Amsterdam en Rotterdam, laat een onderzoek in opdracht van INHolland zien. In 2006 waren in Den Haag 2,68 % van de eerstejaars studenten hbo en wo ingeschreven bij een tweedegraads lerarenopleiding. Dit percentage is kunstmatig laag, als je dat vergelijkt met de andere grote steden. In Amsterdam was het percentage zelfs 5,1%. Daarin is merkbaar dat de aanwezigheid van meerdere relevante opleidingen -van verschillende, concurrerende hogescholen bovendien- een motiverende werking heeft, in dit geval van zowat 100 % meer instroom.

De hogeschool was al eerder van plan een nevenvestiging van haar lerarenopleidingen in Den Haag op te zetten. Een verzoek bij OCW daartoe is door staatsecretaris Van Bijsterveldt niet gehonoreerd. De hogeschool heeft tegen die beslissing bezwaar aangetekend. De nu naar buiten gebrachte analyse acht  INHolland zo opmerkelijk, dat men goede hoop heeft dat zij tot een heroverweging van de staatssecretaris zal kunnen leiden. Overwegingen van macrodoelmatigheid bij de besluitvorming van OCW zouden immers blijkens deze analyse het lerarentekort kunstmatig hoog houden en dat lijkt vanuit beleidsmatig oogpunt tamelijk contraproductief.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK