Mannen haken af voor de klas

Nieuws | de redactie
23 juni 2008 | Jongens willen niet naar de Pabo en de school feminiseert. Het CDA vindt dat minister Plasterk met een plan moet komen om het basisonderwijs meer evenwichtig te maken, want een vrij groot deel van de mannen die de opleiding voltooit, haakt ook nog eens snel af als docent. Hoe zit het feitelijk hiermee?

CDA HO-specialist Jan Jacob van Dijk acht het beter voor kinderen als ze van zowel vrouwen als mannen les krijgen en vindt derhalve dat de pabo aantrekkelijker moet worden voor mannen. OCW wil niet zo ver gaan, maar denkt dat de verhouding tussen mannen en vrouwen vanzelf meer in evenwicht komt met de doorvoering van het rapporrt rinnooy Kan en de salarisverhogingen daarbij.

De feiten

Wat zijn feitelijke gegevens hierover? Het SBO doet daar regelmatig onderzoek naar en meldt dat op de pabo’s de mannelijke studenten ondervertegenwoordigd zijn. Van instroom 2006-2007 was net 19% man. Bovendien verliet in 2005 maar liefst 45% van de mannen de pabo na het eerste jaar, terwijl bij de vrouwelijke studenten de uitval 28% was.

Het VO

Op de VO-lerarenopleidingen is het beeld meer in evenwicht. Aan de eerstegraadsopleidingen was de afgelopen tien jaar sprake van een stijging: in 2006 studeerden er twee keer zoveel mannen als vrouwen. Ook hier is de studie-uitval van mannen iets hoger dan die van vrouwen, maar het verschil is minder groot dan in het primair onderwijs.

Daling in PO

De laatste tien jaar neemt het aantal mannen voor de klas af: 2006 was 17% van de leraren in het primair onderwijs man. In het voortgezet onderwijs was dit ruim 50%, maar ook hier daalt het aantal mannen ieder jaar. Eenmaal voor de klas haakt een relatief groot deel van de jongens binnen vijf jaar af.

Helpt de kwaliteitsimpuls?

De pabo-opleidingen zijn druk bezig de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De verwachting is dat deze kwaliteitsimpuls en de striktere selectie in het eerste jaar de aantrekkingskracht voor jongens zullen verhogen. Uit onderzoek van het SBO blijkt dat, naast aanpassing van het curriculum, vooral gerichte aandacht bij de begeleiding en gerichte wervingsactiviteiten hun vruchten afwerpen.

Jongens willen minder reflectie en feedback en juist meer aandacht voor de vakkennis. Zij vinden het lesgeven aan de bovenbouw van het basisonderwijs interessanter dan de onderbouw. Jongens herkennen zich in de werving wanneer deze duidelijk mannen voor de klas laat zien.

Pilots

In 2005 zijn vanuit SBO pilots geïnitieerd om de instroom van mannen op de pabo te bevorderen en uitval in de opleiding en het beroep te voorkomen. Een aantal pabo-opleidingen heeft met verschillende methoden geëxperimenteerd om meer jongens te interesseren. Van de introductie van andere vormen van reflectie tot het koppelen van mannelijke studenten aan mannelijke stagebegeleiders. Van gerichte wervingsmethoden tot het ontwikkelen van minoren die de interesse hebben van mannelijke studenten. Deze pilots hebben een palet aan ervaringen opgeleverd. Na de zomer bouwt het SBO het kennisnetwerk over dit onderwerp verder uit.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK