Nieuw artikel (15)

Nieuws | de redactie
10 juni 2008 | Het gedoe rond de 1040-uren norm in het VO is een voorbeeld van 'dramademocratie', waarin politiek gepersonificeerd en theater is geworden. Krachtige beelden en het regisseren van de voorstelling zijn voor politici belangrijker geworden dan de uitvoering van beleid.

Voor een verantwoorde besluitvorming zijn echter zeker ook aandacht voor het proces en democratische verankering nodig in plaats van krachtige eenzijdige politieke interventies. Dit stelt prof.dr. E.H. Klijn in zijn oratie ‘It’s the management stupid!’, over het belang van management bij complexe beleidsvraagstukken. Klijn aanvaardt op vrijdag 20 juni 2008 met zijn rede de leerstoel Bestuurskunde, in het bijzonder vraagstukken van beleid en management, in Rotterdam

“De laatste jaren zien we steeds vaker politici vertellen dat we daadkracht nodig hebben en dat er nu eindelijk eens besluiten genomen moeten worden. Geluiden die gretig opgepikt worden door de media. Men zou zelfs met recht kunnen beweren dat de media zelf actief aan deze beeldvorming meedoen. Zo ontstaat wat inmiddels door verschillende commentatoren en wetenschappers is betiteld als een dramademocratie,” zo stelt hij.

“De spelregels van de Dramademocratie staan echter op gespannen voet met de bestuurlijke werkelijkheid van alle dag waarin complexe beleidsproblemen, zoals het herstructureren van een woonwijk, het realiseren van waterberging of het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, moeten worden opgelost. In die werkelijkheid willen betrokken partijen vaak andere dingen en zijn zij het niet eens over de aard van het probleem. Weten we ook vaak niet wat de goede oplossing is aan het begin van het proces en is kennis van het netwerk van partijen waarin de besluitvorming plaats vindt en de uitvoering geschiedt, onontbeerlijk.

Kortom, de besluitvorming over complexe beleidsvraagstukken vindt plaats in netwerken van actoren, waarin zeker machtsverschillen bestaan maar partijen ook sterk van elkaar afhankelijk zijn. De Tweede Kamer kan eenzijdig voor het onderwijs de 1040 uren norm afkondigen maar merkt dan toch later dat ze voor de uitvoering van zoiets afhankelijk is van scholen en andere partijen.

Cruciaal voor het vinden van goede maatschappelijke uitkomsten is het zorgvuldig managen van deze processen en het verzorgen van uiteenlopende vormen van democratische verankering. Dit vereist het betrekken van uiteenlopende partijen en een zekere toewijding voor het proces in plaats van krachtige eenzijdige politieke interventies.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK