Nieuw artikel (45)

Nieuws | de redactie
26 juni 2008 | Wat zijn de kenmerken van een succesvolle hbo-student? Fontys-promovendus Cyrille van Bragt vertelt aan ScienceGuide dat mannen en vrouwen hier nogal verschillen. Vaak wordt aangenomen dat havisten en vwo’ers succesvoller zijn in het hbo. Dit blijkt alleen voor vrouwen te kloppen. Extraverte vrouwen en met name die uit het  VO halen meer studiepunten en gaan vaker met hun studie door dan vrouwen die introvert zijn of uit het mbo komen. Bij mannen is vooral belangrijk dat ze zorgvuldig zijn, overtuigd en gemotiveerd zijn om hun studie te voltooien.

Bij mannen is de vooropleiding in veel mindere mate een voorspeller van studiesucces. Voor mannen zijn vooral zorgvuldigheid en motivatie van belang. En op het punt van zorgvuldigheid scoren mbo’ers hoger dan studenten uit het voortgezet onderwijs.

Als onderdeel van het opleidingsprogramma 2003/2004 zijn twee vragenlijsten afgenomen bij 2528 eerstejaars voltijd HBO-studenten van 19 verschillende Fontysopleidingen. De twee vragenlijsten waren: (1) de Inventaris Leerstijlen (Vermunt, 1992), en (2) de FiveFactor Personality Inventory met de Big Five persoonlijkheidskenmerken. Studenten kregen geen feedback. Na één studiejaar zijn het behaalde aantal studiepunten als ook de status (doorgaan of stoppen) opgevraagd. 72% van de totale groep studenten had een vooropleiding in het voortgezet onderwijs.

Zorgvuldigheid

Van alle vrouwelijke studenten was 73% afkomstig van het voortgezet onderwijs, van alle mannen was dat 71%.Van de hele populatie was 48% vrouw, wat vergelijkbaar is met de gehele Nederlandse studentpopulatie (48.39%). Bij het meten van studiesucces werd gekeken naar het behaald aantal studiepunten en naar de vraag of de student doorging met de studie.

Analyses laten zien dat studenten met lage scores op ambivalentie en ontbrekende regulatie meer studiepunten behalen. Mannen met lage scores op deze variabele hebben méér kans om door te gaan met hun studie. Voorts zijn er verschillen gevonden ten aanzien van geslacht op verschillende persoonlijke kenmerken die een betekenisvolle rol spelen als voorspeller van studieresultaat.

Mannen met een hoge score op zorgvuldigheid hebben meer kans om meer studiepunten te behalen en door te gaan met hun studie. Extraverte vrouwelijke studenten behalen meer studiepunten dan introverte vrouwelijke studenten. Vrouwen afkomstig van het voortgezet onderwijs hebben meer kans op meer studiepunten én om door te gaan met hun studie dan andere studenten.

Studieaanpak

Ook de studieaanpak blijkt van invloed te zijn. Cyrille van Bragt maakt in haar promotie-onderoek aan de hogeschool onderscheid tussen een oppervlakkige aanpak en een betekenisvolle, geïntegreerde aanpak. De oppervlakkige studieaanpak bestaat uit memoriseren en analyseren. De betekenisvolle, geïntegreerde aanpak bestaat uit relateren en structureren, kritisch verwerken en concreet verwerken. Van Bragt: “Bij Fontys Hogescholen wordt ten aanzien van de gemeenschappelijke visie op studieloopbaanbegeleiding uitgegaan van het sociaal constructivisme, het idee dat kennis wordt geconstrueerd in plaats van overgebracht. Kenmerkend voor het sociaal constructivisme als leertheorie is dat leren wordt gezien als een constructieproces, waarbij het actieve individu zelf kennis construeert op basis van eerder verworven kennis en opvattingen”.

De studieaanpak blijkt significante invloed te hebben op de rendementen. Mannelijke studenten met een hoge score op de betekenisvolle integratieve aanpak hebben meer kans om door te gaan. Oppervlakkige aanpak bleek in deze studie geen effect te hebben op studieresultaat.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK