Onmin over naam ‘hbo’

Nieuws | de redactie
24 juni 2008 | De slechte verstandhouding tussen het Vlaamse en Nederlandse HO-beleid heeft een extra tik gekregen. In de nieuwe opzet van het HO-bestel gaat Vlaanderen opleidingen die lijken op de bovenkant van het MBO en ‘associate degree’ programma’s voortaan HBO noemen. Overleg over zo’n bewuste inbreuk op Europese transparantie heeft tussen OCW en minister Vandenbroucke niet plaatsgevonden, dan wel heeft niet tot wederzijds begrip geleid.

Bij de hogescholen leidt deze wending tot grote verbazing. Want het is voor de positionering van het Nederlandse hbo pijnlijk als straks bij de beslissende post-Bologna conferentie in Leuven principiële onhelderheid bestaat over het niveau waar hbo-opleidingen in europa op gericht en gebouwd zijn. Onhelderheid tussen de co-voorzitters van de conferentie nota bene.

Het lijkt in elk geval het einde van het “sterk transparant beeldmerk” van het Vlaams en Nederlands HO, dat lange tijd de gezamenlijke inzet van de bewindslieden en koepels in beide landen is geweest. Zo kon ook de NVAO tot wasdom komen en in de EU een leidende rol ontwikkeld worden, die in de Leuven-conferentie zijn uitdrukking kreeg. Naar verluidt heeft Vandenbroucke gekozen voor het volgen van een eigen beleidsspoor, omdat Nederland op verschillende thema’s rond borging, accreditatie en aspecten van het beste in het voortraject van ‘Leuven’ de gezamenlijke lijn al eerder had losgelaten, soms onverhoeds.

Als handreiking naar het onthutste hbo in ons land zou de Vlaamse vice-premier de opleidingen ‘hbo-nieuwe-stijl’ nog wel in hun benaming willen modificeren. Zo zouden de titels HBO-4 en HBO-5 benut kunnen worden, maar binnen de hogescholen wordt deze suggestie bijna als ‘adding insult to injury’ ervaren. Dit zou immers mbo en hbo als één geheel van verschillend genummerde opleidingen presenteren. Of de ministers Plasterk en Vandenbroucke over deze desintegratie van het gezamenlijke bestelbeleid nog overleg zullen voeren, is niet bekend.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK