Struikelvak meer gewaardeerd

Nieuws | de redactie
10 juni 2008 | Statistiek is een berucht struikelvak in het hbo en wo. "Helemaal niet nodig, als je het maar betekenis geeft. En als de opleiding het op de juiste manier aanbiedt. Niet als apart vak, maar door studenten gedurende de hele opleiding onderzoeken te laten doen waarin ze statistiek meteen toepassen", stelt Hans van Buuren (OU).

In zijn proefschrift ‘Van vakgericht naar competentiegericht statistiekonderwijs’ geeft hij aan dat satistiek op deze manier wel boeiend blijkt te kunnen worden en de waardering voor het vak met sprongen toe kan nemen. Door een competentiegerichte benadering van het vak integreet hij statistiek en methoden en technieken van onderzoek en zorgt dat zij als onlosmakelijk onderdeel van het doen van onderzoek worden herkend. Op deze manier kunnen studenten op een natuurlijke wijze vertrouwd raken met het toepassen van statistiek in verschillende onderzoeken. Bovendien leren ze de juiste methoden gebruiken en de bijpassende technieken selecteren.

Nieuwe benadering
Veel studenten hebben problemen met het leren, zich herinneren en toepassen van statistiek. Een van de oorzaken daarvan is dat statistiek een op zich zelf staand vak in het curriculum van de opleiding is, en dat het vak vaak in het begin van dat curriculum gegeven wordt, als studenten nog geen ervaring hebben met het doen van onderzoek. ‘Studenten vragen zich dan vaak af waar ze de kennis voor nodig hebben. Op het moment dat ze met hun scriptie beginnen en dus onderzoek moeten doen en de statistiekkennis in de praktijk moeten gebruiken, zijn ze die kennis kwijt’, aldus Van Buuren.

Succesvol toegepast
Binnen de opleiding psychologie van de Open Universiteit is statistiek met succes als competentiegericht onderwijs geïmplementeerd. In zes opeenvolgende onderzoekspractica dienen de studenten zich statistiek, methoden en technieken en psychologie eigen te maken. Van Buuren deed onderzoek naar de effecten van de nieuwe methode: ‘Studenten waarderen de integratie van statistiek, methoden en technieken en onderwijs positief. Ze doorgronden de betekenis van statistiek voor psychologisch onderzoek beter, met andere woorden ze begrijpen beter wat ze doen en waarom. Daardoor stijgt hun motivatie voor het doen van onderzoek en denken ze positiever over statistiek.’ De accreditatiecommissie was zeer lovend over de manier waarop de Open Universiteit de nieuwe methode heeft toegepast in haar psychologie-opleiding.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK