Teachers Academy in Maastricht krijgt vorm

Nieuws | de redactie
25 juni 2008 | De eerste leerstoel ‘Evidence Based Onderwijs’ in Nederland komt aan de UM. De hoogleraren Henriëtte Maassen van den Brink en Wim Groot zullen deze bekleden. De educatieve infrastructuur mist nu nog deugdelijk inzicht in de effectiviteit van interventies. 'Evidence based onderwijs' staat voor de filosofie dat onderwijsbeleid en -praktijk juist gebaseerd dienen te zijn op de beste, wetenschappelijk bewezen methoden.

Doel van de nieuwe leerstoel is het vergroten van kennis en inzicht in de (kosten)effectiviteit van onderwijsinterventies, en deze wetenschappelijke kennis ter beschikking te stellen aan onderwijsbeleid en -praktijk. Het gaat om onderzoek gericht op de evaluatie van onderwijsinterventies in de meest brede zin van het woord en om het schrijven van reviews en meta-analyses naar de (kosten)effectiviteit van onderwijsinterventies. Het onderzoek beslaat het gehele gebied van leven lang leren, van voorschoolse educatie, basisonderwijs, voortgezet en beroepsonderwijs, en hoger onderwijs tot verdere (bedrijfs-) scholing en educatie.

De nieuwe leerstoelhouders worden de boegbeelden van de Teachers Academy aan de UM. Dit wordt een samenhangend geheel van programma’s variërend van vakinhoudelijke bijscholing van leraren en praktische modules op basis van inzichten over cognitieve en psychologische leerprocessen tot promotietrajecten voor docenten en managementtrainingen voor leden van schooldirecties. Een van de doelstellingen van de Teachers Academy is om ‘evidence based’ onderzoeksresultaten over te dragen aan docenten in het primair, voortgezet en hoger onderwijs en om ‘evidence based’ werken in het onderwijs te stimuleren. De leerstoelhouders zullen binnen de TA ook een leergang voor beleidsambtenaren ontwikkelen.

De activiteiten van de leerstoelhouders vormen onderdeel van het landelijk Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER). In dit onderzoeksinstituut participeren naast de Universiteit Maastricht ook de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Een recent ScienceGuide-interview met Maassen van den Brink over dit initiatief en de achtergronden van het evidence based onderwijsbeleid leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK